Opinie prawne w praktyce aplikacje prawnicze

 • Opinie prawne w praktyce aplikacje prawnicze

  Król Małgorzata, Aplikacje prawnicze

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 80.36 zł.

  Isbn 9788381281119
  Rok wydania 2017
  Stron 368
   

  W profesjonalnym obrocie prawnym często, a w klinikach prawa zawsze – pomoc prawna świadczona jest w formie pisemnych opinii prawnych. Zatem obok zastępstwa prawnego i procesowego, udzielania porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii ma kluczowe znaczenie w toku wykonywania zawodu prawnika, w szczególności adwokata i radcy prawnego. Książka pozwala uporządkować wiedzę oraz poznać techniki pracy i reprezentacji klientów, w nowatorski sposób prezentując:
  -
  - rolę opinii prawnych w pracy prawnika
  - metodykę ich sporządzania na wybranych przykładach
  - etyczne i psychologiczne aspekty sporządzania opinii prawnych
  - stosowanie opinii prawnych w praktyce klinik prawa
  - Publikacja zawiera szereg istotnych dla praktyki elementów, w tym w szczególności:
  -
  - Przejrzysta struktura tekstu.
  - Wyróżnienie najważniejszych zagadnień.
  - Przykłady opinii, które często spotykane są w praktyce zawodowej prawnika.
  - Precyzyjne przypisy do treści opinii, zawierające odwołania do przepisów oraz literatury przedmiotu, a także wskazówki interpretacyjne.
  - Komentarz do każdego z przykładów opinii. Analiza struktury, poszczególnych zagadnień oraz wskazówki dla praktyki.
  - Przykłady opinii oraz metodyka ich sporządzania, uwzględniająca specyfikę klinik prawa.
  - Metodologia uczenia pisania opinii prawnych w klinikach prawa wraz z przykładowymi scenariuszami zajęć.
  Publikacja w szczególności rekomendowana dla praktyków w szczególności adwokatów i radców prawnych, zajmujących się na co dzień sporządzaniem pisemnych opinii prawnych.
  - Aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów gromadzących i porządkujących swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne przed kolejnymi kolokwiami oraz egzaminami.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Opinie prawne w praktyce aplikacje prawnicze