Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym

 • Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym

  Antonów Dobrosława

  Wolters Kluwer


  Cena 108.29 zł.

  Isbn 9788381074797
  Rok wydania 2017
  Stron 584
   

  Książka zawiera szerokie spektrum przedmiotowo-podmiotowe, w którego centrum znajduje się opłata skarbowa. Jest przykładem wielostronnej analizy, syntezy i oceny regulacji opłaty skarbowej. Praca posiada podwójny wymiar praktyczno-teoretyczny, w którym dominuje porządek terminologiczny. Zagadnienia opłaty skarbowej nie były do tej pory przedmiotem tak kompleksowego, wielopłaszczyznowego omówienia w prawniczej literaturze polskiej. Poruszana problematyka jest istotna i aktualna. Autorka zachęca do zapoznania się z istotą opłaty skarbowej w polskim porządku prawnym, systematyzuje wiedzę na ten temat i wyjaśnia skomplikowane problemy prawne.
  W publikacji przedstawiono m.in.:

  - kategorie czynności podlegających opłacie skarbowej i wolnych od tej opłaty,
  - problematykę opłaty skarbowej pobieranej z tytułu czynności urzędowych, a także z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
  - przesłanki powstania i zasady realizacji obowiązku zapłaty opłaty skarbowej,
  - konsekwencje braku realizacji zapłaty opłaty skarbowej,
  - wpływ prawa unijnego na tworzenie i stosowanie przepisów z zakresu opłaty skarbowej,
  - genezę, ewolucję oraz ocenę charakteru prawnego opłaty skarbowej oraz jej miejsca w polskim porządku prawnym.

  Adresaci:
  Książka przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych i studentów prowadzących badania nad teorią danin publicznych (zwłaszcza danin odpłatnych), ich genezą i ewolucją.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym