Opodatkowanie usług niematerialnych

 • Opodatkowanie usług niematerialnych

  Kowalski Radosław

  Wydawnictwo ODDK


  Cena 110.60 zł.

  Isbn 9788378043669
  Rok wydania 2017
  Stron 156
   

  Trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej bez korzystania ze świadczeń innych podmiotów. Duża ich część ma charakter niematerialny.

  Czy wiesz, że organy podatkowe ze szczególnym zainteresowaniem przyglądają się skutkom fiskalnym takich usług?
  Sprawdź, jakie podjąć działania, aby ograniczyć ryzyko popełnienia błędów.

  Autor – doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem – omawia zagadnienia związane z opodatkowaniem usług niematerialnych na gruncie podatków dochodowych (PIT i CIT) oraz podatku od towarów i usług.

  W publikacji m.in.:

  - charakterystyka usług o charakterze niematerialnym,
  - zasady dokumentowania nabycia świadczeń kupowanych w kraju i za granicą,
  - przesłanki zaliczenia usług niematerialnych do kosztów uzyskania przychodów,
  - metody rozliczania w KUP odsetek od finansowania dłużnego udzielanego w grupie podmiotów powiązanych,
  - istota celowości fiskalnej przy nabywaniu usług,
  - skutki podatkowe nabycia, a także realizacji świadczeń niematerialnych,
  - usługi niematerialne a zaostrzenie sankcji karnoskarbowych,
  - podatek u źródła w usługach niematerialnych.

  Szereg praktycznych wskazówek i podpowiedzi, liczne przykłady odzwierciedlające realne problemy, a także bogate orzecznictwo sądowe oraz interpretacje podatkowe pomogą zrozumieć często zawiłe kwestie.

  Dodatkowo wzór instrukcji gromadzenia dokumentów (innych niż księgowe) w związku z nabyciem usług niematerialnych oraz wyciąg z przepisów prawnych istotnych dla omawianych zagadnień.

  Stan prawny książki uwzględnia duże zmiany w przepisach prawnych na 2017 r., m.in. nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2016 r. poz. 2024) obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. oraz zmiany w Kodeksie karnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 244) obowiązujące od 1 marca 2017 r.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Opodatkowanie usług niematerialnych