Organizacje międzynarodowe Podręczniki Prawnicze

 • Organizacje międzynarodowe Podręczniki Prawnicze

  Milena Ingelevic Citak, Brygida Kuźniak, Marcin Marcinko

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 48.85 zł.

  Isbn 9788325599676
  Rok wydania 2017
  Stron 450
   

  Niniejszy podręcznik prezentuje wybrane organizacje międzynarodowe (w szczególności takie jak: ONZ, NATO, Unia Europejska, Rada Europy) oraz przykłady międzynarodowych organizacji pozarządowych, których działalność ma charakter globalny. Książka składa się z trzech części, z których:

  pierwsza zawiera ogólną charakterystykę organizacji międzynarodowych jako podmiotu prawa międzynarodowego, w tym m.in. definicję organizacji, ich klasyfikację oraz omówienie uchwał organizacji na tle innych źródeł prawa międzynarodowego;
  druga omawia wybrane najważniejsze organizacje międzyrządowe, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej i ONZ;
  część trzecia zawiera gry edukacyjne.
  Wydanie piąte przygotowano, uwzględniając aktualny stan prawny oraz oraz znacząco poszerzając problematykę.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Organizacje międzynarodowe Podręczniki Prawnicze