PWE wydawnictwo-księgarnia

 • Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Mikroekonomia Rachunkowość Zasady i metody Nowak Inżynieria produkcji
   
 • Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej

  Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej

  Czubakowska Ksenia

  Wydanie 2018
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa PWE We współczesnej gospodarce coraz częściej akcje spółek są nabywane przez inne spółki. Prowadzi to do powstawania licznych grup kapitałowych, które muszą sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe. W książce została przedstawiona grupa kapitałowa jako podmiot skonsolidowanego sprawozdania finansowego, konstrukcja i elementy s ...

 • Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji

  Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji

  Juchnowicz Marta, Mazurek Kucharska Beata, Turek Dariusz

  Wydanie 2018
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa PWE Pytaniem, ciągle aktualnym, jest jakim kapitałem ludzkim dysponuje dane społeczeństwo, organizacja czy też konkretna osoba? Pytanie to związane jest z metodami pomiaru tego kapitału, które – ze względu na swoje liczne wady – nadal wzbudzają wiele dyskusji i kontrowersji. Z tego punktu widzenia recenzowaną pracę należy uznać za bar ...

 • Ekonomia menedżerska

  Ekonomia menedżerska

  Samuelson William F., Marks Stephen G., Rapacki Ryszard

  Wydanie 2017
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa PWE Ekonomia menedżerska to doskonale opracowany podręcznik, w którym przedstawiono najważniejsze problemy decyzyjne, przed jakimi stają współcześni menedżerowie. Autorzy odwołują się w nim do najnowszych osiągnięć wiedzy w dziedzinie zarządzania oraz wykorzystują je w analizie głównych obszarów ekonomii menedżerskiej. Pokazują, w ...

 • Transfer wiedzy w warunkach ekspatriacji

  Transfer wiedzy w warunkach ekspatriacji

  Purgał Popiela Joanna

  Wydanie 2017
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa PWE We współczesnej gospodarce światowej przedsiębiorstwa dążą do zdobycia i utrzymania przewagi konkurencyjnej, wykorzystując różne mechanizmy łączące zasoby wiedzy i zdolności na wielu rynkach. Ponieważ przepływ wiedzy napotyka wiele trudności, coraz większego znaczenia nabierają takie jego metody, które umożliwiają bezpośredni ...

 • Mikroekonomia

  Mikroekonomia

  Mankiw Gregory N. , Taylor Mark P., Sawicki Jarosław

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa PWE Jest to nowe wydanie popularnego podręcznika do nauki ekonomii, który stał się bestsellerem w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Podręcznik obejmuje wprowadzenie do ekonomii (w tym: dziesięć zasad ekonomii i krótki kurs nauki myślenia w jaki sposób ekonomista) oraz pełny wykład mikroekonomii, uwzględniający kontekst europejsk ...

 • Rachunkowość Zasady i metody Nowak

  Rachunkowość Zasady i metody Nowak

  Nowak Edward

  Wydanie 2016
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa PWE Rachunkowość zajmuje się wartościowym pomiarem zdarzeń i zjawisk zachodzących w jednostkach gospodarczych. Przy tym w rachunkowości najistotniejsze jest, aby dostarczała informacji rzetelnych, kompletnych i precyzyjnych, przydatnych dla różnych osób i instytucji zainteresowanych funkcjonowaniem danej jednostki. W książce przedstawiono ...

 • Inżynieria produkcji

  Inżynieria produkcji

  Knosala Ryszard

  Wydanie 2017
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa PWE Kompendium obejmuje w sposób syntetyczny ogrom wiedzy z obszaru inżynierii produkcji, prezentując: organizację i zarządzanie produkcją i usługami; inżynierię procesów wytwarzania; zarządzanie innowacjami; zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi; zarządzanie łańcuchami dostaw; zarządzanie jakością; systemy wspomagania de ...

 • Zrozumieć rynki finansowe

  Zrozumieć rynki finansowe

  Sławiński Andrzej , Chmielewska Anna

  Wydanie 2017
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa PWE Obecnie nie da się nie mieć żadnej styczności z rynkami finansowymi, a przypadku jakichkolwiek działań na nich łatwo o kosztowne błędy. Niestety, błędów nie da się unikać, jeśli sami nie będziemy rozumieli sposobu funkcjonowania tych rynków. Konieczna jest więc świadomość nie tylko ewentualnych korzyści, ale zagrożeń wiąż ...