Partnerstwo publiczno-prywatne

 • Partnerstwo publiczno-prywatne

  Andrzej Panasiuk

  Wydawnictwo Presscom


  Cena 103.60 zł.

  Isbn 9788365611376
  Rok wydania 2017
  Stron 430
   

  Prawidłowa realizacja zadań publicznych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) sprawia wiele problemów obu stronom umowy partnerskiej. Niejasne przepisy – w połączeniu z niewystarczającym przygotowaniem merytorycznym i doświadczeniem osób, które mogłoby zaangażować się w projekt – sprawiają, że polskie instytucje i firmy rzadko decydują się na taką formę współpracy. Dzięki tej książce dowiedzą się, jak sprawnie i efektywnie wykorzystywać PPP, unikając błędów na poszczególnych etapach realizacji projektów.  Autor radzi m.in., jak wybrać właściwego partnera prywatnego, podpisać korzystną dla obu stron umowę partnerską i prawidłowo podzielić zadania i ryzyko pomiędzy partnerów przedsięwzięcia. Odpowiada przy tym na pytania:  - Jakie przedsięwzięcia mogą być realizowane w ramach PPP?
  - Jak sprawdzić, czy dana inwestycja będzie opłacalna w formule PPP?
  - Czym różni się PPP od koncesji na roboty budowlane i usługi oraz od klasycznej prywatyzacji?
  - Jakie środki ochrony prawnej przysługują partnerom prywatnym?
  - Jak wybrać właściwy model realizacji projektu i najlepszy rodzaj płatności?
  - Jakie kryteria oceny ofert są stosowane w PPP?  Opracowanie jest skierowane do osób zajmujących się przygotowaniem i prowadzeniem projektów PPP, kierowników jednostek sektora finansów publicznych i przedstawicieli firm zainteresowanych współpracą z sektorem publicznym w ramach PPP.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Partnerstwo publiczno-prywatne