Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji Studium administracyjnoprawne na tle porównawczym

 • Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji

  Monika Augustyniak

  Wolters Kluwer Polska


  Cena 0.00 zł.

  Książka jest niedostępna


  Isbn 9788381075985
  Rok wydania 2017
  Stron 524
   

  Monografia stanowi analizę pozycji prawnej uczestników społeczności lokalnej oraz jednostek samorządu terytorialnego w procesie wykorzystania poszczególnych instrumentów partycypacji społecznej. Informacje w niej zawarte pozwalają na skuteczne sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością podmiotów publicznych oraz ocenę prawidłowości wykonywania powierzanych jej zadań.

  Omawiana tematyka została zaprezentowana w ujęciu teoretycznym i praktycznym oraz wzbogacona licznymi przykładami i propozycjami rozwiązań. Publikacja zawiera:

  - konkretne przykłady, wytyczne oraz zalecenia dotyczące prawidłowej organizacji i funkcjonowania poszczególnych form partycypacyjnych,
  - analizę zagadnień lub instytucji wspólnych dla partycypacji społecznej w polskim samorządzie terytorialnym i we francuskich wspólnotach terytorialnych, jak również instytucji niewystępujących w konkretnym systemie danego porządku prawnego,
  - wyjaśnienie zagadnień budzących wątpliwości w doktrynie i orzecznictwie,
  - postulaty de lege ferenda w zakresie wypracowania modelu partycypacji społecznej i recepcji poszczególnych francuskich mechanizmów demokracji uczestniczącej do polskiego porządku prawnego.

  Księgarnia Ekonomiczna poleca Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji Studium administracyjnoprawne na tle porównawczym