Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji Studium administracyjnoprawne na tle porównawczym

 • Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji

  Augustyniak Monika

  Wolters Kluwer


  Cena 176.68 zł.

  Książka jest niedostępna


  Isbn 9788381075985
  Rok wydania 2017
  Stron 524
   

  Monografia stanowi analizę pozycji prawnej uczestników społeczności lokalnej oraz jednostek samorządu terytorialnego w procesie wykorzystania poszczególnych instrumentów partycypacji społecznej. Informacje w niej zawarte pozwalają na skuteczne sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością podmiotów publicznych oraz ocenę prawidłowości wykonywania powierzanych jej zadań. Omawiana tematyka została zaprezentowana w ujęciu teoretycznym i praktycznym oraz wzbogacona licznymi przykładami i propozycjami rozwiązań. Publikacja zawiera:
  - konkretne przykłady, wytyczne oraz zalecenia dotyczące prawidłowej organizacji i funkcjonowania poszczególnych form partycypacyjnych,
  - analizę zagadnień lub instytucji wspólnych dla partycypacji społecznej w polskim samorządzie terytorialnym i we francuskich wspólnotach terytorialnych, w jaki sposób również instytucji niewystępujących w konkretnym systemie danego porządku prawnego,
  - wyjaśnienie zagadnień budzących wątpliwości w doktrynie i orzecznictwie,
  - postulaty de lege ferenda w zakresie wypracowania modelu partycypacji społecznej i recepcji poszczególnych francuskich mechanizmów demokracji uczestniczącej do polskiego porządku prawnego. MONOGRAFIE
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji Studium administracyjnoprawne na tle porównawczym