Zakładowy plan kont z komentarzem 2018 Pałka Gierusz

 • Zakładowy plan kont z komentarzem 2017 Plan kont z komentarzem Gierusz Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą
   
 • Zakładowy plan kont z komentarzem 2017

  Zakładowy plan kont z komentarzem 2017

  Pałka Marian Wydanie 2017

  Wydawnictwo Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
  Książka o zakładowym planie kont z komentarzem na 2017 rok dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą wydawnictwa EKSPERT to cenna pomoc każdego księgowego. Dwudzieste siódme wydanie Zakładowego Planu kont z komentarzem szeroko omawia zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach zobowiązanych, zgodnie z ustawa o rachunkowoś. Książka w dziale Plan kont 2015

 • Plan kont z komentarzem Gierusz

  Plan kont z komentarzem Gierusz

  Jerzy Gierusz, Katarzyna Koleśnik Wydanie 2018

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Komentarz do planu kont zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz wykaz operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Precyzyjny wywód, kompleksowe ujęcie skomplikowanej tematyki oraz jednoznaczne interpretacje to niewątpliwie atuty tego komentarza do planu kont, docenione przez wielu księgowych. Kompendium . Książka w dziale Plan kont 2015

 • Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

  Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

  Pałka Marian Wydanie 2012

  Wydawnictwo Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
  Książka o indeksie księgowań to dwutomowe wydanie dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą, które prowadzą pełną ewidencję rachunkową. Składa się ono z dwóch części. W części pierwszej podane zostały operacje gospodarcze według ich treści ekonomicznej oraz sposób ich księgowania. Operacje zostały pogrupowane we. Książka w dziale Plan kont 2015

 • Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

  Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą

  Edward Nowak Wydanie 2016

  Wydawnictwo Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
  Książka dotyczy prowadzenia rachunku kosztów na potrzeby sprawozdawczości finansowej są zgodne z regulacjami rachunkowości. Chodzi tu zwłaszcza o ustawę o rachunkowości, która została dostosowana do dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie sprawozdawczości finansowej. Uwzględnione zostały także rozwiązania zawarte w Międzynarodowych S. Książka w dziale Plan kont 2015

 • Instrumenty finansowe w spółkach

  Instrumenty finansowe w spółkach

  Grzegorz Magdziarz Wydanie 2017

  Wydawnictwo Oficyna Prawa Polskiego
  Instrumenty finansowe są skomplikowanymi konstrukcjami finansowo-prawnymi. Ich całościowa klasyfikacja jest niezwykle trudna, ponieważ różnią się przedmiotem, strukturą wewnętrzną, a ponadto wiele z nich dzieli się na mniejsze elementy lub łączy w większą całość, tworząc w ten sposób nowe konstrukcje finansowo-prawne. Podsta. Książka w dziale Plan kont 2015

 • Zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla podmiotów leczniczych

  Zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla podmiotów leczniczych

  Maria Hass Symotiuk, Bożena Nadolna, Kazimierz Sawicki Wydanie 2016

  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Książka z zakładowego planu kont przeznaczona jest dla kierownictwa podmiotów leczniczych oraz przedstawicieli rad społecznych (rad nadzorczych) odpowiedzialnych za kształt systemu informacyjnego rachunkowości, głównych księgowych prowadzących księgi rachunkowe oraz kontrolerów i audytorów wewnętrznych. Zainteresuje również biegły. Książka w dziale Plan kont 2015

 • Wzorcowy plan kont 2017 dla małych i średnich firm

  Wzorcowy plan kont 2017 dla małych i średnich firm

  Jerzy Roman Feliński Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo Sigma
  Praktyczny poradnik o sposobach opracowania zakładowych planów kont dla różnych firm na rok 2017 i lata następne. Zawiera kilka wzorcowych rozwiązań wielowariantowych, dostosowanych do specyfiki firm. Klasyfikacja i segmentowa budowa planu kont. Wzory dekretacji i księgowania. Wszystko uwzględnienia nowe zasady rachunkowości. Stan prawny . Książka w dziale Plan kont 2015

 • Zakładowy plan kont z komentarzem 2016

  Zakładowy plan kont z komentarzem 2016

  Pałka Marian Wydanie 2016

  Wydawnictwo Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
  Książka ZPK z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą wydawnictwa EKSPERT ze stanem prawnym 02.01.2016 rok stanowi cenną pomoc każdego księgowego. Komentarz to już 26 wydanie bestsellera autorstwa Mariana Pałki. W komentarzu zostało wprowadzonych najwięcej zmian w porównaniu do wszystkich dotychczasowych wydań. Książka w dziale Plan kont 2015