Leksykon i komentarze do podatku dochodowego od osób prawnych 2018 Unimex

 • Podatki dochodowe w praktyce Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych podatkiem dochodowym od osób prawnych
   
 • Efektywność majątku trwałego w spółkach

  Efektywność majątku trwałego w spółkach

  Wojciech Bachor Wydanie 2009

  Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Praca ta poświęcona jest jednemu z najważniejszych i najbardziej bieżących problemów z zakresu gospodarki samorządu terytorialnego, a mianowicie badaniom nad efektywnością komunalnego majątku trwałego. Majątek trwały obok pracy stanowi istotny czynnik wytwórczy, a w kapitałochłonnych przedsiębiorstwach komunalnych odgrywa szczegól. Książka w dziale Podatek dochodowy

 • Zeszyty Księgowego nr 6 Podatek odroczony

  Zeszyty Księgowego nr 6 Podatek odroczony

  Trzpioła Katarzyna, Świąder Bogdan, Olech Mariusz Wydanie 2016

  Wydawnictwo Oficyna prawa polskiego
  Najprościej można wskazać, iż odroczony podatek dochodowy to dziś już znane skutki zdarzeń, które w przyszłości wpłyną na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. W bieżącym numerze przybliżamy zagadnienia związane z tą tematyką uwzględniając wskazówki dot. sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 20. Książka w dziale Podatek dochodowy

 • Podatki dochodowe w praktyce

  Podatki dochodowe w praktyce

  Janczukowicz Wydanie 2015

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Dzięki tej książce, stykając się z nowym problemem z rozliczeniem podatku w związku z umorzeniem udziałów albo z wynagrodzeniem wypłacanym cudzoziemcowi możemy zarówno szybko, ale i bardzo dokładnie zapoznać się z interesującą nas kwestią. Autor omawia każdy fragment dotyczący podatków dochodowych z podziałem na część ogóln. Książka w dziale Podatek dochodowy

 • Rachunkowość jednostek oświatowych

  Rachunkowość jednostek oświatowych

  Świderek Izabela Wydanie 2015

  Wydawnictwo Oficyna prawa polskiego
  Książka zawiera informacje niezbędne w pracy osób na co dzień zajmujących się sprawami finansowymi w placówkach oświatowych. Czytelnik znajdzie w niej opisane zasady ewidencji operacji typowych dla instytucji objętych przepisami ustawy o systemie oświaty. Z publikacji dowiesz się m.in. jak prawidłowo przeprwadzić inwentaryzację. Prze. Książka w dziale Podatek dochodowy

 • Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych podatkiem dochodowym od osób prawnych

  Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych podatkiem dochodowym od osób prawnych

  Dmowski Wydanie 2014

  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Rozważania Autora skupiają się wokół możliwych wariantów, jakie mogą wystąpić w zakresie transakcji na pochodnych instrumentach finansowych, formalnie dopuszczonych przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa podatkowego, bilansowego, cywilnego oraz gospodarczego, dotyczących kształtowania się przedmiotu i podstawy opodatkowania w po. Książka w dziale Podatek dochodowy

 • Opodatkowanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń

  Opodatkowanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń

  Grabarczyk Wydanie 2014

  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę nieodpłatnych świadczeń na gruncie ustaw regulujących podatki dochodowe. Jej największą zaletę stanowi zaprezentowanie spójnej i konsekwentnie rozwiniętej koncepcji, pozwalającej na precyzyjne wyznaczenie granic opodatkowania tych świadczeń, co niewątpliwie budzi najwięcej kont. Książka w dziale Podatek dochodowy

 • CIT Komentarz Podatki i rachunkowość

  CIT Komentarz Podatki i rachunkowość

  Małecki Paweł, Mazurkiewicz Małgorzata Wydanie 2014

  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  CIT. Podatki i rachunkowość to jedyny na rynku komentarz, który z przyczyny wyjątkowemu połączeniu omówienia aspektów podatkowych i rachunkowych pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom ustrzec się błędów popełnianych przy rozliczaniu należnego podatku dochodowego od osób prawnych. W piątym wydaniu publikacji, . Książka w dziale Podatek dochodowy

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Komentarz

  Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Komentarz

  Pogoński Mariusz Wydanie 2014

  Wydawnictwo LexisNexis Polska
  Stan prawny na 15 kwietnia 2014 roku Niniejsza publikacja to wszechstronny komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych napisany poprzez praktyka prawa podatkowego. Jego ogromną zaletą jest aktualność również problemowe ujęcie porusznych tematów. Autor zwraca uwagę nie tylko na aspekty teoretyczne, lecz podobnie na pożytecz. Książka w dziale Podatek dochodowy