Podatki 2017 Beck

 • Podatki 2017 Beck

  Podatkowe Teksty Ustaw Becka

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 80.93 zł.

  Isbn 9788325597252
  Rok wydania 2017
  Stron 804
   

  Stan prawny: czerwiec 2017 r. Kompleksowy zbiór podatkowych aktów prawnych. W książce zamieszczono następujące ustawy podatkowe:

  - Ordynację podatkową,
  - ustawę o kontroli skarbowej,
  - ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  - ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,
  - ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  - ustawę o podatku od towarów i usług
  - ustawę o podatku akcyzowym,
  - ustawę o podatku od spadków i darowizn,
  - ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych,
  - ustawę o opłacie skarbowej,
  - ustawę o podatkach lokalnych,
  - ustawę o podatku tonażowym,
  - ustawę o doradztwie podatkowym
  - ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
  - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
  - oraz rozporządzenia wykonawcze.

  W razie konieczności skorzystania z innego stanu prawnego zachęcamy do posłużenia się kartą zdrapką umożliwiającą elektroniczny dostęp do aktów zawartych w zbiorze.

  Jest to seria adresowana do doradców podatkowych, prawników, pracowników administracji, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego stanowi warunek prawidłowego wykonania zawodu

  Darmowy dostęp do aktów prawnych online. Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Podatki 2017 Beck