Rachunkowość od podstaw zbiory zadań, komentarz, wykłady

 • 111 zadań z podstaw rachunkowości Rachunkowość od podstaw Zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne Podstawy rachunkowości instrumentów finansowych
   
 • 111 zadań z podstaw rachunkowości

  111 zadań z podstaw rachunkowości

  Aleksandra Paszkiewicz, Sylwia Silska Gembka Wydanie 2016

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Książka z zadaniami z podstaw rachunkowości zawiera szereg zróżnicowanych zadań – od krótkich, fragmentarycznie opisujących dany problem, po bardziej rozbudowane i szczegółowe, w tym o charakterze powtórzeniowym. Zagadnienia przedstawione w zbiorze obejmują: - majątek gospodarczy i źródła jego finansowania,- ujmowanie operacji bi. Książka w dziale Podstawy rachunkowości

 • Rachunkowość od podstaw Zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami

  Rachunkowość od podstaw Zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami

  Małkowska Danuta Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z rozwiązaniami. Każde zagadnienie poprzedzono wprowadzeniem teoretycznym, które pozwala na zapoznanie się z danym tematem, a także na usystematyzowanie i przypomnienie wiadomości: od zasobów majątkowych i źródeł finansowania, poprzez bilans, operacje gospodarcze, podatki, rozliczenia, z. Książka w dziale Podstawy rachunkowości

 • Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne

  Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne

  Micherda Bronisław Wydanie 2016

  Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN
  W książce z podstaw rachunkowości ujęto w spójne ramy zagadnienia związane z podstawami rachunkowości, a także dokonano syntezy warsztatu rachunkowości. Przy omawianiu poszczególnych zagadnień autorzy stosują wiedzę interdyscyplinarną oraz naświetlają temat problemowo, zmuszając czytelnika do samodzielnej interpretacji zdarzeń gos. Książka w dziale Podstawy rachunkowości

 • Podstawy rachunkowości Wykład Tom 1

  Podstawy rachunkowości Wykład Tom 1

  Olchowicz Irena Wydanie 2016

  Wydawnictwo Difin
  Ósme wydanie Podstaw rachunkowości obejmuje treść zaktualizowaną. Zmiany zostały spowodowane nowelizacją ustawy o rachunkowości w 2015 r. Nowelizacja krajowego prawa bilansowego pozostaje w ścisłym związku ze zmianami dyrektyw unijnych, które miały miejsce w 2013 r., oraz z akceptowanymi przez Unię Europejską treściami Międzynarodo. Książka w dziale Podstawy rachunkowości

 • Podstawy rachunkowości Zbiór zadań z rozwiązaniami

  Podstawy rachunkowości Zbiór zadań z rozwiązaniami

  Olchowicz Irena Wydanie 2016

  Wydawnictwo Difin
  Tom 2 Podstaw rachunkowości zawiera zadania z rozwiązaniami pozostające w ścisłej relacji z tematyką tomu 1 Podstawy rachunkowości. Wykład. Zdobywanie wiedzy z rachunkowości wymaga nie tylko przyswajania treści o charakterze ogólnym, zwłaszcza dotyczącej nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym sprawozdawczości finansowej na tle krajo. Książka w dziale Podstawy rachunkowości

 • Podstawy rachunkowości instrumentów finansowych

  Podstawy rachunkowości instrumentów finansowych

  Kotyla Cyryl Wydanie 2016

  Wydawnictwo Wydawnictwo ODDK
  Publikacja adresowane przede wszystkim do pracowników służb księgowych oraz studentów kierunku rachunkowość, którzy chcieliby zapoznać się z podstawami rachunkowości instrumentów finansowych. Przedstawiane treści dotyczą ujęcia rachunkowego instrumentów finansowych wykorzystywanych przede wszystkim dla celów zabezpieczeń oraz spe. Książka w dziale Podstawy rachunkowości

 • Rachunkowość od podstaw Zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami

  Rachunkowość od podstaw Zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami

  Małkowska Danuta Wydanie 2016

  Wydawnictwo ODDK
  Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z rozwiązaniami uwzględniający zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 23 września 2015 r. Każde zagadnienie poprzedzono wprowadzeniem teoretycznym, które pozwala na zapoznanie się z danym tematem, a także na usystematyzowanie i przypomnienie wiadomości: od zasobów majątkowyc. Książka w dziale Podstawy rachunkowości

 • Podstawy rachunkowości finansowej Pojęcia i zadania

  Podstawy rachunkowości finansowej Pojęcia i zadania

  Maciejowska Danuta Wydanie 2013

  Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
  Niniejsze opracowanie stanowi zbiór podstawowych, a jednocześnie najważniejszych pojęć i definicji z zakresu rachunkowości, poszerzony o tak potrzebne w zrozumieniu tematu zadania praktyczne. Dla młodych adeptów rachunkowości może stanowić przewodnik programowy po przedmiocie, wskazujący zagadnienia wymagające szczególnej uwagi. Daje. Książka w dziale Podstawy rachunkowości