Polskie prawo konstytucyjne Górecki

 • Polskie prawo konstytucyjne Górecki

  Górecki Dariusz

  Wolters Kluwer Polska


  Cena 54.16 zł.

  Isbn 9788326482922
  Rok wydania 2015
  Stron 320
   

  Piąte wydanie książki z prawa konstytucyjnego zawiera szczegółowe omówienie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., a także ustaw i innych aktów normatywnych regulujących problematykę wolności i praw jednostki oraz organizację i funkcjonowanie naczelnych organów państwowych i samorządu terytorialnego.
  W książce Polskie prawo konstytucyjne przedstawiono zarówno przemiany, które dokonały się w polskim prawie konstytucyjnym w latach 1918-1997, jak i wprowadzane obecnie rozwiązania, których celem jest dostosowanie prawa do wymogów współczesności. Poruszono także kwestię członkostwa Polski w Unii Europejskiej i wpływu, jaki ma ono na funkcjonowanie państwa.
  Książka z prawa konstytucyjnego dla studentów wydziałów prawa. Może stanowić pomoc dydaktyczną również dla studentów kierunków nieprawniczych (m.in. politologii, socjologii, administracji, europeistyki).
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Polskie prawo konstytucyjne Górecki