Polskie prawo podatkowe Olesińska

 • Polskie prawo podatkowe Olesińska

  Olesińska Agnieszka

  Wydawnictwo TNOiK


  Cena 51.75 zł.

  Isbn 9788372856647
  Rok wydania 2012
  Stron 434
   

  Książka zawiera charakterystykę podstawowych instytucji polskiego systemu podatkowego.
  W części 1 omówiono regulacje materialnoprawne zawarte w Ordynacji podatkowej. Mają one kluczowe znaczenie dla funkcjonowania całego systemu podatkowego, stanowiąc swego rodzaju część ogólną prawa podatkowego. Układ treści książki, został w tej części podporządkowany schematowi funkcjonalnemu ( powstawanie, wykonywanie, wygasanie zobowiązań podatkowych ).
  Część 2 poświęcona jest szeroko rozumianym zagadnieniom proceduralnym, również uregulowanym w Ordynacji podatkowej.
  Część 3 zwięźle przedstawia zarys poszczególnych podatków i opłat, funkcjonujących w polskim systemie podatkowym. Każda z trzech części kończy się wykazem literatury. Opracowanie uwzględnia stan prawny na 1 października 2012 roku.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Polskie prawo podatkowe Olesińska