Postępowanie administracyjne

 • Postępowanie administracyjne

  Tadeusz Woś, Anna Golęba, Marcin Kamiński, Hanna Knysiak Sudyka

  Wolters Kluwer Polska


  Cena 61.24 zł.

  Isbn 9788381075886
  Rok wydania 2017
  Stron 800
   

  Podręcznik z postępowania administracyjnego omawia wszystkie etapy postępowania administracyjnego - z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, tj.

  - struktura podmiotowa postępowania administracyjnego (organ prowadzący, strony i podmioty na prawach strony),
  - czynności procesowe postępowania administracyjnego (m.in. rodzaje czynności i ich utrwalanie, pisma, terminy procesowe, bezczynność organów i przewlekłe prowadzenie postępowania)
  - przebieg postępowania w sprawie administracyjnej (m.in. wszczęcie i rozpoznanie postępowania, postępowanie uproszczone, przerwanie ciągłości, mediacja, orzekanie),
  - orzeczenia administracyjne (decyzja administracyjna, postanowienie administracyjne, ugoda administracyjna i milczące załatwienie sprawy),
  - weryfikacja orzeczeń administracyjnych w zwyczajnym trybie postępowania (odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zażalenie),
  - weryfikacja orzeczeń administracyjnych w nadzwyczajnych trybach postępowania (wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności orzeczenia, stwierdzenie wygaśnięcia decyzji, wzruszalność i uchylenie decyzji, fakultatywne tryby uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej oraz "wywłaszczenie" prawa),
  - postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń oraz skarg i wniosków.

  Novum opracowania jest przedstawienie całego systemu postępowań administracyjnych na tle różnych faz działania oraz wewnętrznego zróżnicowania norm prawa administracyjnego.

  Podręcznik Postępowanie administracyjne jest przeznaczony dla studentów prawa i administracji. Może także stanowić pomoc dla sędziów sądów administracyjnych, pracowników organów administracji publicznej, prokuratorów, radców prawnych i adwokatów.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Postępowanie administracyjne