Postępowanie karne po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 r

 • Postępowanie karne po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 r

  Arkadiusz Lach

  Wolters Kluwer Polska


  Cena 100.00 zł.

  Isbn 9788381076388
  Rok wydania 2017
  Stron 304
   

  Opracowanie zawiera omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych do procedury karnej przez tzw. dużą nowelizację. Nowelizacja ta wprowadziła instytucje dotychczas nieznane polskiej procedurze karnej, jak chociażby skargę na uchylenie wyroku sądu odwoławczego. W publikacji omówiono m.in. następujące zagadnienia:

  - wykorzystanie dowodów uzyskanych w ramach kontroli operacyjnej oraz podsłuchu procesowego,
  - konsekwencje naruszenia zasad wyznaczania składu orzekającego,
  - wezwanie oskarżyciela publicznego do usunięcia braków postępowania przygotowawczego na rozprawie.

  Adresaci:
  Opracowanie skierowane jest przede wszystkim do praktyków - sędziów, prokuratorów, adwokatów, a także do aplikantów tych zawodów prawniczych.

  Stan prawny: 31 lipca 2017 r.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Postępowanie karne po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 r