Postępowanie karne w sprawach międzynarodowych Podręcznik praktyczny

 • Postępowanie karne w sprawach międzynarodowych

  Kusak Martyna

  Wolters Kluwer


  Cena 44.27 zł.

  Książka jest niedostępna


  Isbn 9788381072977
  Rok wydania 2017
  Stron 256
   

  Podręcznik zawiera zwięzłe omówienie współpracy międzynarodowej w sprawach karnych. Autorka w sposób przejrzysty i syntetyczny przedstawia jej formy, podstawowe instrumenty oraz krajowe rozwiązania dotyczące podejmowania czynności w kontekście transgranicznym. Znaczną część opracowania poświęcono współpracy między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, co jest szczególnie istotne z uwagi na dynamiczny rozwój tej dziedziny prawa i rosnącą liczbę postępowań, w których biorą udział polskie organy. W pracy zamieszczono wiele przykładów i wykresów, które ułatwiają przyswajanie informacji, a także odniesienia do orzecznictwa krajowego i międzynarodowego. Każdy rozdział jest zakończony wykazami literatury i dokumentów oraz danymi statystycznymi ilustrującymi funkcjonowanie poszczególnych instrumentów. Dopełnieniem publikacji jest aneks zawierający wyczerpujące wyliczenie instrumentów współpracy w sprawach karnych w UE i informacje na temat ich wdrożenia do polskiego porządku prawnego. Stan prawny na 1 lutego 2017 roku SERIA AKADEMICKA
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Postępowanie karne w sprawach międzynarodowych Podręcznik praktyczny