Postępowanie sądowoadministracyjne

 • Postępowanie sądowoadministracyjne

  Hanna Knysiak Sudyka, Marta Romańska

  Wolters Kluwer Polska


  Cena 55.19 zł.

  Isbn 9788381075879
  Rok wydania 2017
  Stron 608
   

  Publikacja uwzględnia m.in. najnowszą zmianę wynikającą z ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Omawia m.in. nowe rozwiązania dotyczące przesłanki wyczerpania środków zaskarżenia, terminów wnoszenia skarg, nowego środka zaskarżenia - sprzeciwu od decyzji kasacyjnych, postępowania mediacyjnego.

  Podręcznik jest połączeniem analizy teoretycznej oraz dydaktycznego i praktycznego omówienia zasadniczych pojęć, konstrukcji i instytucji procesowych postępowania sądowoadministracyjnego.

  Omówiono w nim takie zagadnienia, jak:

  - ustrój, organizacja i zadania sądów administracyjnych,
  - przesłanki dopuszczalności drogi postępowania sądowoadministracyjnego,
  - przesłanki dopuszczalności zaskarżenia,
  - zasady postępowania sądowoadministracyjnego,
  - podmioty postępowania sądowoadministracyjnego,
  - czynności procesowe,
  - postępowanie przed sądem pierwszej instancji,
  - mechanizm rozpoznania skargi i orzekania przez sąd administracyjny,
  - orzeczenia sądowe i ich zaskarżanie oraz unieważnianie,
  - koszty postępowania.

  Opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla studentów prawa i administracji. Ze względu na wyczerpujący i pogłębiony charakter analizy książka może stanowić nieocenioną pomoc dla sędziów sądów administracyjnych, pracowników organów administracji publicznej, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Postępowanie sądowoadministracyjne