Powszechna historia państwa i prawa

 • Powszechna historia państwa i prawa

  Michał Sczaniecki, Katarzyna Sójka Zielińska

  LexisNexis Polska


  Cena 58.14 zł.

  Isbn 9788380924451
  Rok wydania 2016
  Stron 688
   

  Upływa ponad 25 lat od ukazania się po raz pierwszy podręcznika Powszechna historia państwa i prawa Michała Sczanieckiego, profesora Uniwersytetów Poznańskiego i Warszawskiego, europejskiej sławy uczonego. Synteza ta, stanowiąca opus vitae Autora, owoc głębokiej wiedzy, erudycji, długich lat doświadczeń nauczania akademickiego i przemyśleń nad optymalną formą dydaktyczną podręcznika, potrafiła przekazać bogactwo materiału, obejmującego dzieje ustrojów państwowych całego kręgu naszej kultury prawnej, w sposób jasny, przystępny, ułatwiający czytającemu dzięki przejrzystej konstrukcji i nowatorskiemu wykorzystaniu metody porównawczej przyswojenie wiedzy o przedmiocie, a także wydobywanie zeń najistotniejszych treści. Dzieło jest adresowane zarówno do studentów prawa, jak i do szerszego kręgu odbiorców, zwłaszcza prawników i polityków zainteresowanych dziejami urządzeń ustrojowych cywilizacji europejskiej, a więc korzeniami, z których wyrastają instytucje współczesnego życia państwowego. Z nowym wydaniem wiązała się potrzeba dokonania pewnych przemian uwzględniających upływ czasu, reorientację ideologiczną w Europie i świecie ostatniej doby. Podejmując się opracowania kierowałam się intencją ograniczenia do minimum ingerencji w Jego tekst. Starałam się sprowadzić przemiany tylko do niewielkich skrótów, czasem uzupełnień, bliższych wyjaśnień itp., koncentrując się raczej na korekturach natury terminologicznej. Katarzyna Sójka-Zielińska ze Słowa wstępnego W wydaniu dziesiątym te fragmenty podręcznika, które nie odnoszą się bezpośrednio do historii ustroju państwa, zostały wydrukowane petitem. Wprowadzono też pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów nie tylko tuż przed egzaminem oraz numery boczne umożliwiające szybkie odszukanie w tekście książki pojęć z indeksu. Całość uzupełnia obszerna Nota bibliograficzna.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Powszechna historia państwa i prawa