Prawa i obowiązki małżonków

 • Prawa i obowiązki małżonków

  Marta Jadczak Żebrowska

  Wolters Kluwer Polska


  Cena 154.26 zł.

  Isbn 9788381076531
  Rok wydania 2017
  Stron 576
   

  Książka zawiera szczegółową analizę unormowań działu II kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących praw i obowiązków małżonków (art. 23-30 k.r.o.), określanych mianem "podstawowych". Zgodnie z przyjętą nowatorską klasyfikacją omówiono zatem grupę praw i obowiązków małżonków o charakterze wzajemnym oraz względem rodziny, takich jak:

  - wspólne pożycie małżonków,
  - wierność małżeńską,
  - wzajemną pomoc,
  - wzajemną reprezentację małżonków,
  - wybór nazwiska
  - współdziałanie dla dobra rodziny,
  - wspólne rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny,
  - przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
  - korzystanie z mieszkania oraz z przedmiotów urządzenia domowego (w celu zaspokojenia potrzeby rodziny),
  - solidarna odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane w związku z zaspokajaniem zwykłych potrzeby rodziny.

  Adresaci:
  Publikacja skierowana jest do adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, oraz pracowników naukowych - specjalistów w dziedzinie prawa rodzinnego i opiekuńczego, studentów prawa, doktorantów czy aplikantów.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Prawa i obowiązki małżonków