Prawo administracyjne Zdyb Część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego

 • Prawo administracyjne Zdyb

  Monika Augustyniak, Leszek Bielecki, Jarosław Czerw, Piotr Ruczkowski, Jerzy Stelmasiak, Piotr Adam Tusiński, Paweł Woroniecki, Marian Zdyb, Agnieszka Żywicka

  Wolters Kluwer Polska


  Cena 61.56 zł.

  Isbn 9788380923614
  Rok wydania 2016
  Stron 744
   

  Podręcznik z prawa administracyjnego stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu teorii prawa administracyjnego, ustroju administracji publicznej i materialnego prawa administracyjnego. Omówiono w nim kwestie dotyczące m.in.:
  - pojęć, zasad i instytucji prawa administracyjnego,
  - organizacji aparatu administracyjnego, w tym podmiotów administrujących niebędących organami władzy publicznej,
  - podziału terytorialnego państwa.

  W książce skupiono się także na analizie wybranych norm części szczegółowej prawa administracyjnego, w szczególności:
  - zagadnień prawa o zgromadzeniach,
  - prawa o stowarzyszeniach,
  - prawa o lasach,
  - prawa bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  - administracyjnoprawnej reglamentacji dostępu do broni i amunicji,
  - obrotu napojami alkoholowymi i wyrobami tytoniowymi,
  - zmiany imion i nazwisk oraz prawa o aktach stanu cywilnego.

  Książka Prawo administracyjne przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów prawa i administracji oraz kierunków pokrewnych, pracowników naukowych, osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje prawnicze, aplikantów.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Prawo administracyjne Zdyb Część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego