Prawo celne prawo w praktyce

 • Prawo celne prawo w praktyce

  Ewa Gwardzińska, Mirosława Laszuk, Małgorzata Masłowska, Robert Michalski

  Wolters Kluwer Polska


  Cena 115.48 zł.

  Isbn 9788381074278
  Rok wydania 2017
  Stron 590
   

  Publikacja z prawa celnego w sposób kompleksowy przedstawia wszystkie najważniejsze instytucje prawa celnego. Zostały tu omówione m.in. takie zagadnienia, jak:

  - pochodzenie towarów oraz ich wartość celna,
  - taryfa celna,
  - procedury celne,
  - podstawy i zasady zastosowania zwolnień towarów od należności celnych w przywozie,
  - zasady stosowania uproszczeń w obsłudze celnej,
  - przedstawicielstwo w sprawach celnych,
  - zasady dokonywania zgłoszeń i obsługi celnej.

  W książce przedstawiono ostatnie nowelizacje prawa celnego. Uwzględniono przepisy nowego Unijnego Kodeksu Celnego, przepisy wykonawcze oraz delegowane, które weszły w życie 1.05.2016 r., a także polskie regulacje odnoszące się do obrotu towarowego z państwami trzecimi, w tym zmiany wprowadzone ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej. Na mocy nowych unormowań wprowadzono m.in. instytucje odprawy scentralizowanej i tzw. samoobsługi celnej, oraz zmieniono katalog procedur celnych, definicję eksportera czy przepisy dotyczące długu celnego i zabezpieczenia generalnego.

  Opracowanie przeznaczone jest dla agentów celnych, radców prawnych, adwokatów, sędziów, komorników, księgowych i doradców podatkowych. Zainteresuje także przedsiębiorców działających w logistyce międzynarodowej i spedycji.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Prawo celne prawo w praktyce