Prawo handlowe Zbiór przepisów 2017

 • Prawo handlowe Zbiór przepisów 2017

  Seria z paragrafem

  Wolters Kluwer


  Cena 55.19 zł.

  Isbn 9788381077965
  Rok wydania 2017
  Stron 1440
   

  Stan prawny na 4 sierpnia 2017 r.
  Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH: 29 kwietnia 2017 r. - ustawa z 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw poz. 791) 21 czerwca 2017 r. - ustawa z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dziennik Ustaw poz. 1089) 13 lipca 2017 r. - ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dziennik Ustaw poz. 1133) KRAJOWY REJESTR SĄDOWY: 31 marca 2017 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dziennik Ustaw poz. 700) 1 czerwca 2017 r. - ustawa z 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw poz. 2175) 13 lipca 2017 r. - ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dziennik Ustaw poz. 1133) 1 stycznia 2018 r. - ustawa z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dziennik Ustaw poz. 1089) SWOBODA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 1 stycznia 2017 r., 1 kwietnia 2017 r. - ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dziennik Ustaw poz. 2255) 8 lutego 2017 r. - ustawa z 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw poz. 1997) 1 marca 2017 r. - ustawa z 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dziennik Ustaw poz. 1948 ze zm.) 17 marca 2017 r. - ustawa z 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dziennik Ustaw poz. 460) 22 lipca 2017 r. - ustawa z 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dziennik Ustaw poz. 819) PRAWO UPADŁOŚCIOWE: 1 marca 2017 r. - ustawa z 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dziennik Ustaw poz. 1948 ze zm.) 29 kwietnia 2017 r. - ustawa z 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw poz. 791) SERIA Z PARAGRAFEM
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Prawo handlowe Zbiór przepisów 2017