Prawo karne Gardocki Beck

 • Prawo karne Gardocki Beck

  Gardocki Lech

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 48.29 zł.

  Isbn 9788325599195
  Rok wydania 2017
  Stron 400
   

  W podręczniku z prawa karnego w części ogólnej omówiono kwestie związane z:

  zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o przestępstwie; nauką o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających.

  Natomiast część szczególna przedstawia konkretne typy przestępstw, m.in.: przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, wymiarowi sprawiedliwości oraz obrotowi gospodarczemu.

  W dziewiętnastym wydaniu uwzględniono ostatnią nowelizację Kodeksu karnego, dotyczącą przede wszystkim kar, środków karnych i kompensacyjnych oraz środków zabezpieczających.

  Prezentowane dwudzieste wydanie podręcznika jest w znacznym stopniu zmienione, ponieważ w czasie, który upłynął od poprzedniego wydania nastąpiły istotne zmiany polskiego prawa karnego. Poprawiłem również omyłki znajdujące się w poprzednim tekście, na które zwrócili mi uwagę Czytelnicy podręcznika
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Prawo karne Gardocki Beck