Prawo o prokuraturze Komentarz

 • Prawo o prokuraturze Komentarz

  Andrzej Kiełtyka, Wojciech Kotowski, Andrzej Ważny

  Wolters Kluwer


  Cena 192.09 zł.

  Przedsprzedaż realizacja w dniu wydania


  Isbn 9788381077095
  Rok wydania 2017
  Stron 544
   

  Komentarz jest obszernym i zarazem kompleksowym komentarzem do obowiązującej od ponad roku nowej ustawy - Prawo o prokuraturze, wprowadzającej istotne zmiany w zasadach działania tego organu. Uregulowania przyjęte w nowej ustawie dotyczą m.in.:

  - przywrócenia w strukturze stanowiska Prokuratora Krajowego, utworzenia prokuratur krajowych i regionalnych,
  - powierzenia funkcji Prokuratora Generalnego Ministrowi Sprawiedliwości, który jest przełożonym wszystkich prokuratorów,
  - zniesienia prokuratur wojskowych.

  Unormowania wprowadzone w komentowanej ustawie częściowo przywracają regulacje ustawy z 2007 r. Niektóre wprowadzone rozwiązania wzbudzają kontrowersje i w komentarzu też zostały poddane krytyce, w szczególności "niezależność" działania prokuratora.

  Komentarz będzie pomocny w pracy prokuratorów, zainteresuje również sędziów, adwokatów, radców prawnych.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Prawo o prokuraturze Komentarz