Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko komentarze, podręczniki

 • Ustawa o lasach Komentarz Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szkoda w powierzchni ziemi jako szkoda w środowisku Ustawa o lasach Komentarz Radecki
   
 • Ustawa o lasach Komentarz

  Ustawa o lasach Komentarz

  Jerzy Bieluk, Katarzyna Leśkiewicz Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Praktyczny komentarz do ustawy z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.), która stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących lasów.Komentarz uwzględnia zwłaszcza nowelizację dokonaną ustawą z 13.4.2016 r. o zmianie ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r. poz. 586), która z dniem 30.4.2016 r. dodała art. 37a–37k, . Książka w dziale Prawo ochrony środowiska

 • Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku

  Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku

  Mozgawa Marek Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wolters Kluwer
  Publikacja jest kompleksowym opracowaniem problematyki pozakodeksowych przestępstw skierowanych przeciwko zasobom przyrody i środowisku. Dokonano w niej analizy przestępstw stypizowanych w ustawach:- o ochronie przyrody, – o ochronie zwierząt, – o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, – o ochronie zwierz. Książka w dziale Prawo ochrony środowiska

 • Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnym i spożywczymi Komentarz

  Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnym i spożywczymi Komentarz

  Monika Namysłowska, Anna Piszcz Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Kompleksowe omówienie ustawy z 15.12.2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontaktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 67).Ustawa wprowadziła wiele innowacyjnych rozwiązań, których celem jest rozwiązywanie sporów pomiędzy dostawcami a odbiorcami produktów spożywczych i rolnych, m. Książka w dziale Prawo ochrony środowiska

 • Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew lub krzewów

  Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew lub krzewów

  Krzysztof Gruszecki Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  Zagadnienia dotyczące ochrony drzew i krzewów należą do najbardziej złożonych w polskim systemie postępowania administracyjnego. Niniejsza książka uwzględnia reguły wynikające zarówno z ustawy o ochronie przyrody, jak i z Kodeksu postępowania administracyjnego. W publikacji opisany został proces nakładania kar pieniężnych za usuw. Książka w dziale Prawo ochrony środowiska

 • Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Izabela Dutkowiak Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  Publikacja przeznaczona jest dla instytucji zaangażowanych w proces wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz inwestorów i przedsiębiorców planujących nowe przedsięwzięcia. W książce, etap po etapie, zostało opisane postępowanie w zakresie wydania tzw. decyzji środowiskowej. Autorka wskazuje prawa i obowiązki zarówno in. Książka w dziale Prawo ochrony środowiska

 • Szkoda w powierzchni ziemi jako szkoda w środowisku

  Szkoda w powierzchni ziemi jako szkoda w środowisku

  Anna Elżbieta Nieć Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo Presscom
  Publikacja przyda się pracownikom i kierownikom wszystkich jednostek, które będą zaangażowane w identyfikację, ocenę i naprawę szkód w powierzchni ziemi. Powinni po nie również sięgnąć właściciele nieruchomości i przedsiębiorcy zobowiązani do usuwania lub zmniejszania powstałych zanieczyszczeń. Jak ocenić, czy zanieczyszczenie. Książka w dziale Prawo ochrony środowiska

 • Ustawa o rolnictwie ekologicznym Komentarz

  Ustawa o rolnictwie ekologicznym Komentarz

  Katarzyna Leśkiewicz Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Komentarz do ustawy z 25.6.2009 r. o rolnictwie ekologicznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1054). Ustawa o rolnictwie ekologicznym reguluje zadania i właściwość organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych w rolnictwie ekologicznym, co ma służyć wykonywaniu przepisów rozporządzeń Rady (WE) Nr 834/2007 z 28.6.2007 r. w sp. Książka w dziale Prawo ochrony środowiska

 • Ustawa o lasach Komentarz Radecki

  Ustawa o lasach Komentarz Radecki

  Wojciech Radecki Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Komentarz do ustawy o lasach jest przeznaczony przede wszystkim dla leśników, w szczególności strażników leśnych, oraz przedstawicieli organów administracji publicznej, prawników praktyków, a także tych wszystkich, którym kondycja polskich lasów, ich piękno i bogactwo form życia przyrodniczego nie są obojętne. Autor komentarza Usta. Książka w dziale Prawo ochrony środowiska