Prawo upadłościowe Komentarz

 • Prawo upadłościowe Komentarz

  Aleksander Jerzy Witosz, Halina Buk, Dariusz Chrapoński, Witold Gewald, Wojciech Klyta, Anetta Malmuk Cieplak, Mirosław Mozdżeń, Andrzej Torbus

  Wolters Kluwer


  Cena 222.60 zł.

  Isbn 9788381074209
  Rok wydania 2017
  Stron 1260
   

  Komentarz jest kontynuacją doskonale ocenianego komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego pod redakcją prof. Antoniego Witosza. Nowa edycja skupia się na konsekwencjach przywrócenia prawu upadłościowemu jego podstawowej funkcji likwidacyjnej. Autorzy - specjaliści z różnych dziedzin prawa (w tym sędziowie i doradcy restrukturyzacyjni) oraz rachunkowości - analizują dotychczasowy dorobek piśmiennictwa i orzecznictwa w celu maksymalnego wykorzystania zdobytych doświadczeń do właściwej wykładni znowelizowanych przepisów ustawy - Prawo upadłościowe.
  Czytelnicy komentarza do prawa upadłościowego odnajdą w opracowaniu praktyczne informacje dotyczące między innymi:

  - przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości (w tym upadłości konsumenckiej) oraz skutków jej ogłoszenia dla osoby dłużnika i jego majątku,
  - skutków postępowania upadłościowego dla kontraktów i wierzytelności, zwłaszcza w zakresie ochrony i zaspokajania interesów wierzyciela,
  - obowiązków członków zarządów spółek kapitałowych, prokurentów, wspólników zarządzających spółkami osobowymi i innych organów zarządczych związanych z niewypłacalnością przedsiębiorstwa i odpowiedzialności obciążającej ich z tego tytułu.

  Adresaci:
  Komentarz prawo upadłościowe jest skierowany do prawników praktyków - sędziów, adwokatów, radców prawnych, a także do doradców restrukturyzacyjnych oraz dłużników i wierzycieli będących stronami postępowania upadłościowego.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Prawo upadłościowe Komentarz