Prawoznawstwo

 • Prawoznawstwo

  Adam łopatka

  Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris


  Cena 29.32 zł.

  Isbn 9788391345009
  Rok wydania 2016
  Stron 244
   

  Książka z prawoznawstwa w przystępny, prosty sposób przedstawia: Czym jest prawoznawstwo i jakie są jego działy oraz różne podejścia do badania prawa. Pojęcie państwa i jego genezę. Rewolucję i ewolucję w dziejach państwa. Formy państwa. Zagadnienia demokracji i suwerenność państwa. Aparat państwowy. Państwo a partie polityczne i inne organizacje społeczne. Pojęcie prawa, prawo a inne normy społeczne. Prawo polskie a prawo kanoniczne. Prawo wewnętrzne a prawo międzynarodowe. Prawo a świadomość prawna. Prawo a prawa człowieka i podstawowe wolności. Źródła prawa. Stosowanie prawa. Charakterystykę gałęzi prawa Rzeczypospolitej Polskiej Skorzystają z niej studenci kierunków społecznych.

  1. Prawoznawstwo
  2. Pojęcie państwa
  3. Rewolucja i ewolucja w dziejach państwa.
  4. Formy państwa.
  5. Demokracja.
  6. Suwerenność państwa.
  7. Funkcje państwa.
  8. Aparat państwowy.
  9. Aparat państwowy a samorządowy.
  10. ....
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Prawoznawstwo