Publiczne prawo gospodarcze Blicharz, Powałowski, Olszewski, Hauser

 • Publiczne prawo gospodarcze Snażyk Szafrański Publiczne prawo gospodarcze Blicharz Prawo gospodarcze publiczne Powałowski Prawo gospodarcze publiczne w pigułce 2016
   
 • Publiczne prawo gospodarcze Olszewski

  Publiczne prawo gospodarcze Olszewski

  Olszewski Jan Wydanie 2015

  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  W podręczniku prawniczym wyd. Beck omówiono najważniejsze akty prawne mające charakter przepisów publicznych i dotyczące aspektów gospodarczych, w tym ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, o ochronie konkurencji i konsumentów, prawo zamówień publicznych, prawo pomocy publicznej. Podręcznik składa się z pięciu części, któr. Książka w dziale Publiczne prawo gospodarcze

 • Publiczne prawo gospodarcze Snażyk Szafrański

  Publiczne prawo gospodarcze Snażyk Szafrański

  Zofia Snażyk, Adam Szafrański Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka z Publicznego prawa gospodarczego obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu konstytucyjnego i administracyjnego prawa działalności gospodarczej. W publikacji tej omówiono m.in. następujące kwestie:- konstytucyjna regulacja gospodarki,- administracja gospodarki,- prawne formy działania administracji gospodarki,- prawne regulacje. Książka w dziale Publiczne prawo gospodarcze

 • Publiczne prawo gospodarcze Blicharz

  Publiczne prawo gospodarcze Blicharz

  Rafał Krzysztof Blicharz Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska
  Podręcznik z publicznego prawa gospodarczego zawiera kompleksowe, a zarazem przystępne omówienie rozległych i skomplikowanych regulacji prawnych składających się na publiczne prawo gospodarcze. Przedstawia zarówno podstawowe dla tej dziedziny zagadnienia, takie jak prawo: działalności gospodarczej, konkurencji, zamówień publicznych czy . Książka w dziale Publiczne prawo gospodarcze

 • Prawo gospodarcze publiczne Powałowski

  Prawo gospodarcze publiczne Powałowski

  Andrzej Powałowski Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Publikacja z prawa gospodarczego publicznego służyć ma prezentacji poszczególnych przejawów i form oddziaływania państwa na gospodarkę przy wykorzystaniu różnych instrumentów prawnych. Oddziaływanie to przestrzegać można najpierw w płaszczyźnie przedmiotowej i łączyć z określonymi sferami działalności gospodarczej, a następni. Książka w dziale Publiczne prawo gospodarcze

 • Prawo gospodarcze publiczne w pigułce 2016

  Prawo gospodarcze publiczne w pigułce 2016

  Gacka Asiewicz Aneta Wydanie 2016

  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  To kompaktowe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajomość pomoże w zdaniu egzaminu. Przedstawiamy Ci idealne narzędzie zarówno do nauki, jak i do powtórki przed egzaminem. Dzięki zwięzłemu ujęciu tematu, tabelom, wykresom i wyróżnieniom szybko przyswoisz i powtórzysz potrzebne zagadnienia, a podejście do egz. Książka w dziale Publiczne prawo gospodarcze

 • POLSKIE PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE WPROWADZENIE

  POLSKIE PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE WPROWADZENIE

  Kowalski Jerzy Wydanie 2007

  Wydawnictwo Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris
  Prezentowana praca nosząca tytuł Polskie prawo gospodarcze publiczne. Wprowadzenie w zamierzeniu autora stanowi część I większej całości, którą dopełnić ma część II - Zarys prawa gospodarczego Unii Europejskiej. Tak więc Czytelnik będzie miał do dyspozycji komplementarną całość, wprowadzającą w problematykę krajowego (publi. Książka w dziale Publiczne prawo gospodarcze

 • Publiczne prawo gospodarcze Szafrański

  Publiczne prawo gospodarcze Szafrański

  Szafrański Adam, Snażyk Zofia Wydanie 2015

  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Książka Publiczne prawo gospodarcze obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu konstytucyjnego i administracyjnego prawa działalności gospodarczej. W publikacji tej omówiono m.in. następujące kwestie: - prawne formy działania administracji gospodarki;- rejestrację przedsiębiorców;- prawo ochrony konkurencji. Szóste wydanie uwzgl. Książka w dziale Publiczne prawo gospodarcze

 • Leksykon prawa gospodarczego publicznego

  Leksykon prawa gospodarczego publicznego

  Powałowski Wydanie 2015

  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest zasadniczo swobodne, ale z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Prawo gospodarcze publiczne to zespół norm, które warunki te w interesie publicznym formułują, wskazując zarazem na wymogi organizacji w gospodarce, prawa i obowiązki oraz reguły funkcjono. Książka w dziale Publiczne prawo gospodarcze