Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

 • Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

  Kowalak Robert

  Ekonomik


  Cena 25.52 zł.

  Książka jest niedostępna


  Isbn 9788377350652
  Rok wydania 2017
  Stron 258
   

  Podręcznik w przejrzysty sposób i dostosowanej do potrzeb uczniów formie przedstawia i wskazuje konkretne rozwiązania merytoryczne dotyczące sprawozdawczości i analizy finansowej przedsiębiorstw, popierając rozważania teoretyczne licznymi praktycznymi przykładami. Książka jest dobrze osadzona w realiach współczesnych obszarów oceny działalności przedsiębiorstw. Cechą charakterystyczną podręcznika jest to, że w przystępny dla ucznia sposób łączy teorię z praktyką. Wyróżnia się spośród innych podobnych podręczników kompleksowym ujęciem tematyki, co przygotowuje czytelnika do pracy w przedsiębiorstwach w dziale rachunkowości lub dziale analiz finansowych. Podręcznik został podzielony na dwie części: pierwszą – dotyczącą sprawozdawczości finansowej, oraz drugą – dotyczącą analizy finansowej. Jednak obie części należy traktować jako integralne, ponieważ przedstawiona analiza finansowa bazuje na treści sprawozdań finansowych regulowanych przez ustawę o rachunkowości. Część pierwsza podręcznika pt. Sprawozdawczość finansowa podzielona na cztery rozdziały obejmuje następujące zagadnienia: istotę sprawozdawczości finansowej, elementy sprawozdania finansowego oraz procedury sporządzania sprawozdania finansowego i jego badania. W części drugiej pt. Analiza finansowa - również podzielonej na cztery rozdziały - przedstawiono istotę analizy finansowej, jej przedmiot, zadania i metody oraz analizę sprawozdań finansowych i analizę wskaźnikową. Zagadnienia omawiane w podręczniku uwzględniają stan prawny obowiązujący na 1 stycznia 2017 r. Podręcznik może być wykorzystywany przez: 1) uczniów techników zdobywających zawód technika ekonomisty;
  2) słuchaczy szkół policealnych zdobywających zawód technika rachunkowości;
  3) uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych z zakresu kwalifikacji A.36;
  4) studentów kierunków ekonomicznych;
  5) słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i analizy finansowej;
  6) uczestników szkoleń z zakresu rachunkowości i analizy finansowej;
  7) analityków w przedsiębiorstwach;
  8) osoby zatrudnione w działach: rachunkowości, analiz finansowych, ekonomicznych;
  9) wszystkich zainteresowanych problematyką analizy finansowej i rachunkowości. Podręcznik jest dostosowany do podstawy programowej kształcenia w zawodach technik ekonomista oraz technik rachunkowości i obejmuje wszystkie zagadnienia związane z prowadzeniem rachunkowości, które występują w trzeciej części kwalifikacji A.36 (AU.36) Podręcznik jest dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i wpisany do wykazu MEN pod numerem 9/2017.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej