Sporządzanie umów elektronicznych Komentarz praktyczny, wzory umów, orzecznictwo

 • Sporządzanie umów elektronicznych Komentarz praktyczny, wzory umów, orzecznictwo

  Jacek Gołaczyński, Aneta Arkuszewska, Sandra Gil, Bogna Kaczorowska, Aleksandra Klich, Damian Klimas, Agnieszka Lewestam Rodziewicz, Anna Materla, Katarzyna Smyk, Anna Sojat, Marek Zalisko, Aneta Zwolińska

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 146.95 zł.

  Isbn 9788325598730
  Rok wydania 2017
  Stron 494
   

  Praktyczny komentarz kompleksowo omawiający problematykę sporządzania umów elektronicznych.

  Opracowanie składa się z praktycznego komentarza, wzorów umów oraz wykazów najważniejszych orzeczeń z prezentowanej tematyki.

  W książce Sporządzanie umów elektronicznych omówione zostały m.in. zagadnienia takie jak:

  - pojęcie i rodzaje umów elektronicznych:
  - problemy umów elektronicznych,
  - zasada swobody umów,
  definicje umów elektronicznych,
  - typy umów elektronicznych;
  - zawieranie umów elektronicznych:
  - sposoby zawierania umów,
  forma,
  - klauzule niedozwolone,
  ochrona konsumenta,
  - odstąpienie od umowy,
  - zwrot przedmiotu umowy elektronicznej;
  - wykonanie umów elektronicznych:
  - sposób wykonania umów,
  - kryteria należytego wykonania zobowiązania powstającego z umowy elektronicznej,
  - klasyfikacja umów,
  - skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy elektronicznej;
  prawo właściwe dla umów elektronicznych:
  autonomia woli stron w prawie prywatnym międzynarodowym,
  wybór prawa dla umów elektronicznych
  brak wyboru prawa art. 4 rozporządzenia Rzym I,
  klauzula korekcyjna oraz uzupełniająca,
  umowy konsumenckie;
  jurysdykcja w sprawach sporów z umów elektronicznych:
  umowy jurysdykcyjne,
  arbitraż,
  jurysdykcja ogólna, szczególna oraz w sprawach konsumenckich,
  zawiłość sprawy;
  dowody zawarcia umowy elektronicznej:
  weryfikacja autentyczności i prawdziwości umów elektronicznych,
  postępowanie dowodowe przy zawieraniu umowy elektronicznej,
  blockchain;
  elektroniczny arbitraż:
  forma zapisu na sąd polubowny,
  wszczęcie postępowania arbitrażowego,
  skład sądu;
  umowy elektroniczne w obrocie międzynarodowym:
  Komisja UNICITRAL,
  efekty prac komisji ONZ–UNICITRAL,
  konwencja nowojorska.
  Niezwykle funkcjonalnym atutem publikacji jest przegląd orzecznictwa, który znajduje się na końcu każdego rozdziału – są to najistotniejsze orzeczenia, mające dużą doniosłość dla praktyki.

  W publikacji Sporządzanie umów elektronicznych zostały zamieszczone m.in. następujące wzory:

  wzór formularza reklamacyjnego – reklamacja towaru,
  wzór formularza odstąpienia od umowy (załącznik Nr 2 do PrKonsU),
  wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 od PrKonsU).
  Publikację przygotowano z myślą o praktykach – osobach świadczących profesjonalną pomoc prawną takich jak: adwokaci i radcowie prawni. Autorzy omawiają zagadnienia z uwzględnieniem potrzeb teorii i praktyki, przez co książka stanowi pomoc również dla aplikantów i studentów prawa. Opracowanie stanowi także nieocenioną pomoc dla osób fizycznych i przedsiębiorców.

  Publikacja Sporządzanie umów elektronicznych zawiera:

  najnowszy stan prawny,
  praktyczne podejście do tematu,
  marginalia ułatwiające czytelnikowi szybkie znalezienie danego zagadnienia.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Sporządzanie umów elektronicznych Komentarz praktyczny, wzory umów, orzecznictwo