Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

 • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

  Zubrzycki Janusz, Sałdyka Paweł

  Wydawnictwo Unimex


  Cena 0.00 zł.

  Książka jest niedostępna


  Isbn 9788380280999
  Rok wydania 2018
  Stron 1380
   

  W książce o środkach trwałych omówiono ponad 700 trudnych zagadnień w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym obowiązujących od 2018 roku, w szczególności:
  - zwiększenia limitu zaliczenia składników majątku do środków trwałych z 3.500 do 5000 zł
  - zwiększenie limitu ulepszeń środka trwałego oraz inwestycji w obcych środkac trwałych pozwalającego zaliczać wydatki do kosztów uzyskania przychodów z 3.500 zł do 5.000 zł
  - zaktualizowania załączników do ustaw o podatku dochodowym w związku z zastosowaniem nowek KŚT skutkującego zmianami w kartach środków trwałych.

  W książce w sposób bardzo przystępny omówiono następujące problemy:
  - zakres przedmiotowy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w aspekcie definicji dla potrzeb podatkowych i rachunkowości,
  - kosztów uzyskania przychodów z tytułu amortyzacji, nabycia lub wytworzenia tych składników majątku, remontów, ulepszeń,
  - strat w majątku trwałym i możliwości wykazania z ich tytułu kosztów uzyskania przychodów,
  - ustalania wartości początkowej, leasingu środków trwałych,
  - podatku od towarów i usług w kontekście środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  - amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych oraz innych składników majątku trwałego

  Stan prawny Leksykonu aktualny na 2018 rok.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018