Strategie finansowe przedsiębiorstwa wobec zmian na rynku kapitałowym

 • Strategie finansowe przedsiębiorstwa wobec zmian na rynku kapitałowym

  Łukasik Gabriela, Błach Joanna

  CeDeWu


  Cena 58.22 zł.

  Isbn 9788375568738
  Rok wydania 2016
  Stron 224
   

  Rynek kapitałowy podlega nieustannym zmianom. Zmiany te dają przedsiębiorstwom nowe możliwości pozyskiwania i alokacji kapitału. Jednocześnie są źródłem ryzyka i wymagają podjęcia działań dostosowawczych, w szczególności w obszarze strategii finansowej. Książka Strategie finansowe przedsiębiorstwa wobec zmian na rynku kapitałowym to kompleksowe opracowanie analizujące zmiany obserwowane na rynku kapitałowym pod kątem ich znaczenia dla strategii finansowej przedsiębiorstwa (podejmowanych decyzji, stosowanych instrumentów, generowanych przepływów pieniężnych i ryzyka przedsiębiorstwa). W książce przedstawiono:
  - wpływ zmian obserwowanych na rynku kapitałowym na wybory przedsiębiorstwa,
  - możliwości zastosowania innowacji finansowych,
  - kierunki zmiany na rynku akcji i obligacji oraz ich znaczenie dla strategii, finansowania przedsiębiorstwa,
  - szanse i zagrożenia związane z rozwojem rynku koncentracji kapitału,
  - nowe metody i instrumenty finansowania ryzyka, 4 konsekwencje zmian na rynku kapitałowym dla przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa. Książka jest niezbędnym źródłem wiedzy o aktualnych zmianach na rynku kapitałowym dla osób zajmujących się problematyką kształtowania strategii finansowej przedsiębiorstwa: menedżerów, doradców finansowych, naukowców oraz studentów kierunków ekonomicznych. Autorzy, opierając się na obszernej literaturze polskiej i zagranicznej, dobrej znajomości teoretycznych i praktycznych podstaw zarządzania finansami przedsiębiorstw, analizy finansowej, rynków kapitałowych, rachunkowości oraz systemów informacji ekonomiczno-finansowej stworzyli opracowanie godne uznania. Prof. zw. dr hab. Grażyna Borys
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Strategie finansowe przedsiębiorstwa wobec zmian na rynku kapitałowym