System Prawa Administracyjnego Procesowego TOM 1 Zagadnienia ogólne

 • System Prawa Administracyjnego Procesowego TOM 1 Zagadnienia ogólne

  Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan

  Wolters Kluwer Polska


  Cena 305.09 zł.

  Przedsprzedaż realizacja w dniu wydania


  Isbn 9788381075640
  Rok wydania 2017
  Stron 692
   

  W tomie I Sytemu Prawa Administracyjnego Procesowego przedstawiono fundamentalne dla prawa administracyjnego procesowego zagadnienia. W opracowaniu szczegółowo wyjaśniono pojęcie prawa administracyjnego procesowego oraz jego elementu jednostkowego, czyli normy prawa należącej do tego fragmentu porządku prawnego. Zawarto ponadto wnikliwą analizę zagadnienia systemu prawa administracyjnego procesowego, a następnie pojęcia postępowania administracyjnego. W tej części Systemu ukazano również ewolucję rozwiązań prawnych polskiego prawa administracyjnego procesowego oraz ukazano aktualne źródła tego prawa. Poddano analizie problemy obowiązywania prawa administracyjnego procesowego, jego funkcji, realizowanych wartości oraz stosowania. Dopełnieniem tomu jest prezentacja literatury procesowej.

  Autorami książki są pracownicy naukowi niemal wszystkich ośrodków uniwersyteckich w Polsce, a także sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych.

  Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i pracowników administracji. Zainteresuje ponadto przedstawicieli nauki prawa administracyjnego.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca System Prawa Administracyjnego Procesowego TOM 1 Zagadnienia ogólne