Nauka o karze Sądowy wymiar kary System Prawa Karnego

 • Szczególne dziedziny prawa karnego Bojarski Nauka o przestępstwie Zasady odpowiedzialności Tom 3 System Prawa Karnego Nauka o karze sądowy wymiar kary Tom 5 Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym Tom 10 System Prawa Karnego
   
 • Szczególne dziedziny prawa karnego Bojarski

  Szczególne dziedziny prawa karnego Bojarski

  Marek Bojarski, Dagmara Gruszecka, Wojciech Jasiński, Henryk Kmieciak, Violetta Konarska Wrzosek, Karolina Kremens, Marek Mozgawa, Feliks Prusak, Stanisław Przyjemski, Wojciech Radecki, Jerzy Skorupka, Ryszard Stefański Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Tom 11 Systemu Prawa Karnego, pod redakcją prof. dr hab. Marka Bojarskiego, pt. Szczególne dziedziny prawa karnego prezentuje w sposób wyczerpujący problematykę prawa karnego skarbowego, prawa karnego wojskowego oraz pozakodeksowego prawa karnego.W niniejszej publikacji, składającej się z 11 rozdziałów kompleksowo i precyzyjnie, w oparciu. Książka w dziale System Prawa Karnego

 • Nauka o przestępstwie Zasady odpowiedzialności Tom 3 System Prawa Karnego

  Nauka o przestępstwie Zasady odpowiedzialności Tom 3 System Prawa Karnego

  Ryszard Dębski, Jacek Wojciech Giezek, Zbigniew Jędrzejewski, Tomasz Kaczmarek, Piotr Kardas, Violetta Konarska Wrzosek, Jerzy Lachowski, Agnieszka Liszewska, Jarosław Majewski, Łukasz Pohl, Andrzej J. Szwarc, Robert Zawłocki Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Wydanie drugie Tomu 3 Systemu Prawa Karnego odwołuje się do najnowszego i najbardziej aktualnego stanu prawnego a także najnowszego polskiego orzecznictwa dotyczącego fundamentalnej (często spornej) problematyki prawa karnego – zasad odpowiedzialności. W niniejszej pozycji uwzględniono najbardziej aktualne poglądy doktryny, odwołujące . Książka w dziale System Prawa Karnego

 • Nauka o karze sądowy wymiar kary Tom 5

  Nauka o karze sądowy wymiar kary Tom 5

  Tomasz Kaczmarek Wydanie 2017

  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Tom 5. Systemu Prawa Karnego, pod redakcją prof. dr hab. Tomasza Kaczmarka, wybitnego specjalisty w zakresie prawa karnego pt. Nauka o karze. Sądowy wymiar kary prezentuje w sposób wyczerpujący i pełny ważną dla prawa karnego problematykę prawa karnego jaką jest nauka o karze.W niniejszej publikacji, składającej się z 9 rozdziałów kom. Książka w dziale System Prawa Karnego

 • Kary i inne środki reakcji prawnokarnej Tom 6

  Kary i inne środki reakcji prawnokarnej Tom 6

  Melezini Mirosława, Wojciech Cieślak, Alicja Grześkowiak, Violetta Konarska Wrzosek, Barbara Kunicka Michalska, Stefan Lelental Wydanie 2016

  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Tom 6. Systemu Prawa Karnego, odnoszący się do kluczowych kwestii dotyczących istoty kary i środków karnych napisany został przez 17 wybitnych Autorów, praktyków, specjalistów z dziedziny prawa karnego. Autorzy – wybitni specjaliści z zakresu penologii – omawiają kwestie istotne z punku widzenia społecznego poczucia bezpieczeństwa,. Książka w dziale System Prawa Karnego

 • Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym Tom 10 System Prawa Karnego

  Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym Tom 10 System Prawa Karnego

  Warylewski Jarosław Wydanie 2016

  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Dzieło zawierające gruntowne i kompleksowe ujęcie fundamentalnych dla prawa karnego kwestii dotyczących przestępstw przeciwko dobrom indywidualnym, stanowi niezbędnik każdego karnisty oraz cenną pozycję zarówno dla praktyków prawa karnego tak jak: radców prawnych, adwokatów, prokuratorów, sędziów oraz aplikantów i studentów jak r. Książka w dziale System Prawa Karnego

 • Nauka o przestępstwie Tom 4

  Nauka o przestępstwie Tom 4

  Paprzycki Lech, Grzegorz Bogdan, Tadeusz Bojarski, Zbigniew Ćwiąkalski, Piotr Gensikowski, Józef Krzysztof Gierowski, Zbigniew Jędrzejewski, Piotr Kardas, Michał Królikowski, Rafał Kubiak, Jan Kulesza, Jerzy Lachowski, Jarosław Majewski, Łukasz Pohl, Janusz Raglewski Wydanie 2016

  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  Tom 4 Systemu Prawa Karnego, odnoszący się do kluczowych kwestii dotyczących istoty przestępstwa napisany został przez 15 wybitnych Autorów, praktyków, specjalistów z dziedziny prawa karnego. Dużym walorem jest fakt, iż reprezentują oni różne ośrodki naukowe i różne pokolenia prawników, wyrażając często odmienne, polemiczne pogl. Książka w dziale System Prawa Karnego

 • Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych. Komentarz do Działu XIII KPK

  Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych. Komentarz do Działu XIII KPK

  Buczma Sławomir, Hara Michał, Kierzynka Rafał, Kołodziejski Paweł Wydanie 2016

  Wydawnictwo C.H. Beck
  Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych. Komentarz do Działu XIII KPK stanowi omówienie przepisów postępowania karnego stosowanych w procedurach trans granicznych. Obejmuje zarówno przepisy klasycznych instrumentów międzynarodowego obrotu prawnego, w jaki sposób i coraz obszerniejszą częścią Działu XIII KPK sta. Książka w dziale System Prawa Karnego

 • Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze Tom 9

  Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze Tom 9

  Robert Zawłocki Wydanie 2015

  Wydawnictwo Wydawnictwo C.H.Beck
  System Prawa Karnego prezentuje w sposób wyczerpujący i pełny systemową analizę przestępstw: - przeciwko mieniu (art. 278-295 KK) - przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 296-309 KK) - przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (art. 310-316 KK). W niniejszej publikacji, składającej się z 15 rozdziałów kompleksowo i prec. Książka w dziale System Prawa Karnego