Szczególne formy spółek

 • Szczególne formy spółek

  Andrzej Kidyba, Justyna Dąbrowska, Aleksandra Gawrysiak Zabłocka, Marek Michalski, Tomasz Siemiątkowski, Ewa Skibińska, Mariusz Stanik, Tomasz Szczurowski

  Wolters Kluwer


  Cena 185.31 zł.

  Isbn 9788381072533
  Rok wydania 2017
  Stron 1428
   

  Książka jest pierwszym monograficznym opracowaniem przedstawiającym w sposób kompleksowy problematykę szczególnych typów spółek akcyjnych, w którym wyjaśniono specyfikę zdecydowanej większości z nich. W publikacji wiele miejsca poświęcono wskazaniu cech je charakteryzujących i omówieniu zagadnień wyróżniających dany typ spółki szczególnej, dotyczących:

  - jej utworzenia,
  - przedmiotu działalności,
  - akcji i obrotu nimi,
  - stosunków majątkowych,
  - zasad działania jej organów,
  - nadzoru nad jej działalnością,
  - rozwiązania spółki.

  W publikacji zaprezentowano następujące typy szczególnych spółek akcyjnych: publiczne, Skarbu Państwa, bankowe, ubezpieczeniowe, portowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, emerytalne, biura informacji gospodarczej, prowadzace działalność w zakresie niektórych gier hazardowych.

  Autorami opracowania są specjaliści prawa handlowego - pracownicy Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

  Adresaci:
  Publikacja przeznaczona jest zarówno dla prawników praktyków, w tym dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, aplikantów, jak i teoretyków prawa.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Szczególne formy spółek