Szkolenie wstępne w wodociągach i kanalizacji Instruktaż stanowiskowy – typowe zagrożenia dla stanowisk pracy

 • Szkolenie wstępne w wodociągach i kanalizacji

  Bogdan Rączkowski, Szkolenie Wstępne BHP

  Wydawnictwo ODDK


  Cena 41.28 zł.

  Isbn 8374262338
  Rok wydania 2005
  Stron 102
   

  Książka służy jako materiał pomocniczy do przeprowadzenia szkoleń osób nowo zatrudnianych na danym stanowisku. Opracowanie zawiera szczegółowy opis prowadzenia instruktażu na stanowisku pracy oraz omawia typowe zagrożenia na 5 stanowiskach w wodociągach i kanalizacji:
  - Maszynista maszyn i urządzeń przepompowni i oczyszczalni ścieków.
  - Mechanik obchodowy obiektów oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody.
  - Operator stacji uzdatniania wody do celów przemysłowych.
  - Operator stacji uzdatniania wody pitnej.
  - Praca w kanałach i studzienkach rewizyjnych.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Szkolenie wstępne w wodociągach i kanalizacji Instruktaż stanowiskowy – typowe zagrożenia dla stanowisk pracy