Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki europejskiej a status prawny jej akcjonariuszy

 • Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki europejskiej a status prawny jej akcjonariuszy

  Pokryszka Katarzyna

  Difin


  Cena 94.05 zł.

  Isbn 9788380854932
  Rok wydania 2017
  Stron 438
   

  Książka poświęcona jest problematyce transgranicznego przeniesienia siedziby spółki europejskiej oraz statusowi prawnemu akcjonariuszy tej spółki. W pracy Autorka przedstawia charakterystyczne cechy spółki europejskiej jako ponadnarodowej spółki akcyjnej, której założenie umożliwiają przepisy prawa europejskiego, natomiast funkcjonowanie wymaga stosowania przepisów prawa państwa, na terytorium którego znajduje się siedziba statutowa spółki. Omówione zostały zagadnienia prawne związane z transgranicznym przeniesieniem siedziby spółki w świetle prawa europejskiego oraz z perspektywy prawa wewnętrznego państw członkowskich Unii Europejskiej. Książka stanowi pierwsze opracowanie, w którym zaprezentowano podstawowe uprawnienia korporacyjne oraz majątkowe akcjonariuszy spółki europejskiej w ujęciu prawnoporównawczym w oparciu o przepisy prawa polskiego, niemieckiego oraz angielskiego. Publikacja uwzględnia dorobek literatury polskiej i zagranicznej oraz orzecznictwo sądowe, w tym także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki europejskiej a status prawny jej akcjonariuszy