Podstawy turystyki

 • Podstawy turystyki Turystyka Kurek
   
 • Finanse turystyki zagranicznej

  Finanse turystyki zagranicznej

  Bernaś Bogumił Wydanie 2015

  Wydawnictwo Wydawnictwo CeDeWu
  Każda istota żywa ma określony gatunkowo zbiór potrzeb. Człowiek ma ich szczególnie dużo, bowiem do potrzeb egzystencjalnych dochodzą potrzeby o szczególnym, „ludzkim", charakterze. W ich zbiorze znajdują się potrzeby poznawania otaczającego świata. Turystyka, zwłaszcza zagraniczna, jest wyrazem realizacji tego typu potrzeb. Wyrazem. Książka w dziale Turystyka

 • Podstawy turystyki

  Podstawy turystyki

  Czerwiński Janusz Wydanie 2015

  Wydawnictwo Wydawnictwo CeDeWu
  Podręcznik Podstawy turystyki przeznaczony jest dla osób podejmujących studia w zakresie turystyki i rekreacji, ale także dla wszystkich zainteresowanych jej współczesnym, zmieniającym się obliczem. Zawarte w nim treści są wprowadzeniem do zagadnień turyzmu, jako zjawiska zarówno społecznego, związanego najogólniej mówiąc z podró. Książka w dziale Turystyka

 • Współczesne problemy rozwoju turystyki w ujęciu regionalnym i lokalnym

  Współczesne problemy rozwoju turystyki w ujęciu regionalnym i lokalnym

  Jaroszewska Brudnicka Renata, Sokołowski Dariusz Wydanie 2013

  Wydawnictwo Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  turystyka samorząd terytorialny rozwój przedsiębiorstwa wzrost gospodarczy usługi turystyczne gospodarka turystyczna Nadrzędną powinnością samorządów terytorialnych jest celowe, systematyczne, a także świadome i kompleksowe działanie mające na celu kreowanie i dynamizowanie procesów rozwojowych. Współcześnie taką postawę wymusz. Książka w dziale Turystyka

 • Rozmówki polsko angielskie dla turystów dla wyjeżdżających do pracy

  Rozmówki polsko angielskie dla turystów dla wyjeżdżających do pracy

  Brożyna Małgorzata Wydanie 2015

  Wydawnictwo Wydawnictwo GREG
  prawo pracy Rozmówki To pozycja przeznaczona zarówno dla turystów, jak i osób wyjeżdżających do pracy. Przejrzysty układ pozwala błyskawicznie znaleźć niezbędne zwroty. Wszystkie słówka i wyrażenia posiadają fonetyczną wymowę, dzięki czemu łatwo będziesz mógł się komunikować. Dodatkowym atutem jest dołączone przykładowe. Książka w dziale Turystyka

 • Turystyka w badaniach ekonomicznych

  Turystyka w badaniach ekonomicznych

  Gołembski Grzegorz Wydanie 2015

  Wydawnictwo Wydawnictwo PWN
  Praca jest przeglądem zainteresowań badawczych i zrealizowanych badań dotyczących szerszego spektrum ekonomicznych problemów turystyki. Nie ma charakteru monograficznego. Jest przeznaczona na rzecz czytelnika, który zna podstawy ekonomiki turystyki i przedsiębiorstwa turystycznego.. Książka w dziale Turystyka

 • Zarządzanie w kulturze sztuce i turystyce kulturowej

  Zarządzanie w kulturze sztuce i turystyce kulturowej

  Gołuchowski Jerzy Wydanie 2014

  Wydawnictwo Wydawnictwo CeDeWu
  Wokół relacji pomiędzy kulturą a mechanizmami rynkowymi narosło wiele mitów. Najogólniej rzecz ujmując można wyróżnić dwa przeciwstawne ujęcia problemu: rynkowe i antyrynkowe. Zwolennicy pierwszej opcji są przekonani, że rynek jest najskuteczniejszym remedium na wszelkie problemy, równowaga pomiędzy podażą i popytem jest mechaniz. Książka w dziale Turystyka

 • Zarządzanie w kulturze sztuce i turystyce kulturowej

  Zarządzanie w kulturze sztuce i turystyce kulturowej

  Gołuchowski Jerzy Wydanie 2014

  Wydawnictwo Wydawnictwo CeDeWu
  Wokół relacji pomiędzy kulturą a mechanizmami rynkowymi narosło wiele mitów. Najogólniej rzecz ujmując można wyróżnić dwa przeciwstawne ujęcia problemu: rynkowe i antyrynkowe. Zwolennicy pierwszej opcji są przekonani, że rynek jest najskuteczniejszym remedium na wszelkie problemy, równowaga pomiędzy podażą i popytem jest mechani. Książka w dziale Turystyka

 • Innowacje w turystyce

  Innowacje w turystyce

  Wydanie 2014

  Wydawnictwo Wydawnictwo CeDeWu
  Książka pozwoli na: zmianę optyki postrzegania specyfiki przebiegu procesu innowacji w turystyce - poznanie i skuteczne wykorzystanie efektów synergii wewnętrznych i zewnętrznych źródeł zdolności do innowacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych - efektywną budowę regionalnej przestrzeni współpracy zorientowane. Książka w dziale Turystyka