Unijny kodeks celny

 • Unijny kodeks celny

  Kałka

  Wydawnictwo Unimex


  Cena 0.00 zł.

  Książka jest niedostępna


  Isbn
  Rok wydania 2015
  Stron 400
   

  Praktyczny przewodnik po nowych regulacjach europejskiego prawa celnego – 2015. UKC został przyjęty w dniu 9 października 2013, rozporządzeniem (UE) nr 952/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady i wszedł w życie z dniem 30.10.2013r. , uchylając rozporządzenie (WE) nr 450/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny). Zmodernizowany Kodeks Celny nie znalazł jednak pełnego zastosowania, został zrewidowany i przekształcony na dzień 1 listopada 2013 r. w Unijny Kodeks Celny. Natomiast postanowienia UKC będą miały merytoryczne zastosowanie dopiero od dnia 1 maja 2016 roku, gdy Komisja przyjmie związane z nim przepisy wykonawcze (akty delegowane i wykonawcze). Wówczas po 30 miesiącach od wejścia w życie całkowicie zastąpi obecny Wspólnotowy Kodeks Celny. Reformą Unijnego Kodeksu Celnego udało się zmienić znacznie warunki ruchu transgranicznego towarów. Dzięki „ Praktycznemu przewodnikowi po nowych regulacjach europejskiego prawa celnego“ poznasz już teraz aktualny stan i różnice w stosunku do obecnej sytuacji prawnej. Dowiesz się, jak reforma wpłynie na twoje działania i zdążysz przygotować się na nadchodzące zmiany! Książka zaprojektowana jako przewodnik ma na celu wprowadzenie czytelnika do wielu innowacji Unijnego Kodeksu Celnego.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Unijny kodeks celny