Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo wydawnictwo-księgarnia

 • Mikroekonomia Ćwiczenia
   
 • Mikroekonomia Ćwiczenia

  Mikroekonomia Ćwiczenia

  Borkowska Bożena, Klimczak Bożena

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo Nowe wydanie, zaktualizowane i rozszerzone, popularnego podręcznika. Książka przeznaczona dla poznających podstawy mikroekonomii. Układ ćwiczeń odpowiada treści podręcznika B. Klimczak pt. "Mikroekonomia". Każdy z rozdziałów składa się z definicji podstawowych pojęć oraz pytań. W ostatniej części podano odpowiedzi na pytania zaw ...

 • Sprawność organizacji

  Sprawność organizacji

  Kowal Witold

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo Przedmiotem zainteresowania badawczego autora niniejszej publikacji jest problem oceny przedsiębiorstwa, który wiąże się z kategoriami skuteczność i efektywność. Są to dwie uzupełniające się kategorie. W książce przyjęto założenie, iż podstawą do interpretacji skuteczności i efektywności są wyniki przedsiębiorstwa (efekty j ...

 • Model DNA firmy

  Model DNA firmy

  Czarnecki Leszek

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo Niniejsza monografia jest łącznikiem pomiędzy ekonomią behawioralną (tłumaczącą przyczyny podejmowania decyzji przez pojedyncze osoby) a ekonomią ewolucyjną (badającą zmiany rynku i strategii z Darwinowskiego punktu widzenia). Skonstruowanie modelu DNA firmy, zbudowanego na zasadzie analogiido DNA organizmów żywych, pozwoliło autoro ...

 • Ekonomiczne instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania korupcji

  Ekonomiczne instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania korupcji

  Brol Marcin

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo Książka stanowi próbę uporządkowania wiedzy dotyczącej korupcji. Przedstawiono w niej koncepcję opisującą istotę, przebieg, determinanty i skutki procesu korupcji. Ze względu na złożoność zagadnienia książka ta wychodzi poza tradycyjne ramy ekonomii, koncentrując się także na kwestiach instytucjonalnych i kulturowych. Zawart ...

 • Mikroekonomia

  Mikroekonomia

  Klimczak Bożena

  Wydanie 2015
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo Nowe wydanie, zaktualizowane i rozszerzone, cieszącego się dużą popularnością podręcznika. Kolejne wydanie wzbogacono o nowe treści w związku ze zjawiskami zachodzącymi w gospodarce i na rynkach finansowych. Rozważania uzupełniono więc o takie kwestie, jak rozwinięcie modelu wyborów ekonomicznych, transakcje w monopolu bilateralnym ...

 • Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów

  Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów

  Andrzej Bąk

  Wydanie 2004
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo Podręcznik dla studentów poszerzona wersja książki wydanej w roku 2000. Omawia podstawowe zagadnienia informatyczne: podstawy arytmetyczne i logiczne komputerów, metody binarnego kodowania danych, systemy komputerowe i informatyczne oraz oprogramowanie. Przygotowuje czytelników do efektywnego korzystania z systemów operacyjnych, edytora teks ...

 • Excel w statystyce Materiały do ćwiczeń

  Excel w statystyce Materiały do ćwiczeń

  Małgorzata Sej Kolasa, Anetta Zielińska

  Wydanie 2004
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo ...

 • Podstawy projektowania inżynierskiego

  Podstawy projektowania inżynierskiego

  Elżbieta Gąsiorek

  Wydanie 2006
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo ...