Ustawa o pobieraniu przechowywaniu i przeszczepianiu komórek tkanek i narządów Komentarz

 • Ustawa o pobieraniu przechowywaniu i przeszczepianiu komórek tkanek i narządów Komentarz

  Haberko Joanna, Uhrynowska Tyszkiewicz Izabela

  Wolters Kluwer Polska


  Cena 75.62 zł.

  Isbn 9788326432613
  Rok wydania 2014
  Stron 372
   

  Komentarz prezentuje zadania w szerokim zakresie rozumianej medycyny transplantacyjnej w kontekście problemów prawnych i obiekcje wiążących się z praktycznym stosowaniem ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. W lekturze omówiono między innymi materie odnoszące się do: - procedur pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów od żywych i zmarłych dawców; - pozyskiwania zgody i ustalania braku sprzeciwu w wymienionych procedurach; - funkcjonowania banków tkanek i komórek; - znakowania, monitorowania oraz bezpieczeństwa i jakości komórek, tkanek i narządów. Przepisy omawianej ustawy pozostały poddane szczegółowej wykładni z uwzględnieniem dorobku doktryny, orzecznictwa, aktów prawa międzynarodowego i kodeksów wykonawczych. Lektura ukazuje stan de lege lata i zawiera liczne postulaty de lege ferenda.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Ustawa o pobieraniu przechowywaniu i przeszczepianiu komórek tkanek i narządów Komentarz