Ustawa o podatku od towarów i usług Komentarz

 • Ustawa o podatku od towarów i usług Komentarz

  Matarewicz Jacek

  Wolters Kluwer


  Cena 170.99 zł.

  Isbn 9788381078184
  Rok wydania 2017
  Stron 1264
   

  W komentarzu omówiono bieżące problemy wynikające z najnowszego orzecznictwa i interpretacji indywidualnych wydawanych w sprawach z zakresu VAT. Odniesiono się także wraz ze szczegółową oceną do rewolucyjnych zmian uszczelniających system VAT dotyczących m.in.:
  - sankcji w VAT,
  - odwrotnego obciążenia na kolejne towary i usługi,
  - odpowiedzialności solidarnej za dostawę tzw. towarów wrażliwych,
  - zasad zwrotów VAT,
  - odpowiedzialności karnej za przestępstwa fakturowe,
  - konfiskaty rozszerzonej,
  - dopuszczenia tzw. owoców zatrutego drzewa w procesie karnym.

  Nie pominięto także kierunków zmian oraz projektów nowych przepisów o VAT, które od stycznia 2018 r. mogą w istotny sposób wpłynąć na prawa i obowiązki podatnika. Publikacja zawiera najnowsze interpretacje indywidualne, stanowisko organów skarbowych oraz sądów administracyjnych w kwestiach budzących wątpliwości praktyczne. Liczne przykłady oraz omówienie rozstrzygnięć organów skarbowych oraz sądów pozwolą Czytelnikowi na wybranie stanowiska, które w danej sprawie jest najbezpieczniejsze, a także jakie jest potencjalnie możliwe i akceptowalne przez fiskusa. PRAKTYCZNE KOMENTARZE
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Ustawa o podatku od towarów i usług Komentarz