Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Komentarz

 • Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Komentarz

  Agnieszka Piskorz Ryń, Marlena Sakowska Baryła, Bogdan Fischer, Joanna Wyporska Frankiewicz

  Wydawnictwo Presscom


  Cena 151.51 zł.

  Isbn 9788365611048
  Rok wydania 2017
  Stron 538
   

  W komentarzu w praktyczny sposób omówiono regulacje ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która weszła w życie 16 czerwca 2016 roku. Autorzy wyjaśniają zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania, przybliżają warunki ustalania opłat, określają terminy i sposoby rozpatrywania wniosków. Analizują ograniczenia związane z dostępem do informacji publicznej wynikające m.in. z ochrony prywatności osoby fizycznej, praw własności intelektualnej, przepisów o ochronie danych osobowych, informacji niejawnych, tajemnicy przedsiębiorcy i innych tajemnic ustawowo chronionych.
  W książce Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego zostały wymienione podmioty, które mają obowiązek udostępnić lub przekazać informacje. Czytelnik pozna katalog dopuszczalnych warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz zasady bezwarunkowego przekazania informacji. Komentarz uwzględnia podstawową zmianę dyrektywy 2003/98/WE, czyli rozszerzenie jej zakresu podmiotowego o biblioteki, muzea i archiwa.
  Komentarz skierowany do pracowników administracji państwowej i jednostek samorządu terytorialnego, a także do przedsiębiorców i innych podmiotów prywatnych zainteresowanych ponownym wykorzystywaniem informacji publicznej, danych statystycznych, materiałów archiwalnych, zdigitalizowanych księgozbiorów czy kolekcji dzieł sztuki.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Komentarz