Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnym i spożywczymi Komentarz

 • Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnym i spożywczymi Komentarz

  Monika Namysłowska, Anna Piszcz

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 121.97 zł.

  Isbn 9788325599911
  Rok wydania 2017
  Stron 388
   

  Kompleksowe omówienie ustawy z 15.12.2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontaktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 67).

  Ustawa wprowadziła wiele innowacyjnych rozwiązań, których celem jest rozwiązywanie sporów pomiędzy dostawcami a odbiorcami produktów spożywczych i rolnych, m.in.:

  - nowe postępowanie prowadzone przez Prezesa UOKiK – o charakterze indywidualnym w zakresie nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej,
  - zasady przeciwdziałania nieuczciwym zachowaniom w relacjach wyłącznie wertykalnych (przyjęte po raz pierwszy w prawie polskim),
  - zasady przeciwdziałania nieuczciwemu zachowaniu wyłącznie w sektorze rolnym i spożywczym (przyjęte po raz pierwszy w prawie polskim),
  - kary pieniężne grożące przedsiębiorcom stosującym niedozwolone praktyki, które są bardzo wysokie.

  Dzieło w sposób kompleksowy omawia relacje pomiędzy niniejszą ustawą a ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, a także ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów. Jest to pierwszy komentarz na rynku o tej tematyce.

  W publikacji szczegółowo omówiono najważniejsze zagadnienia, tj.:

  - praktyki nieuczciwie wykorzystujące przewagę kontraktową,
  - postępowanie w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową,
  - przepisy o karach pieniężnych,
  - zmiany w przepisach obowiązujących.

  Komentarz skierowany jest do bardzo szerokiego kręgu odbiorców. Polecany jest on w szczególności adwokatom, radcom prawnym, sędziom, urzędnikom oraz ekonomistom. Będzie również przydatny dla przedsiębiorców z branży rolnej i spożywczej.

  Księgarnia Ekonomiczna poleca Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnym i spożywczymi Komentarz