Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz

 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

  Tomasz Filipowicz, Alicja Plucińska Filipowicz, Marek Wierzbowski, Krótkie Komentarze Becka

  Wydawnictwo C.H.Beck


  Cena 148.19 zł.

  Isbn 9788325597238
  Rok wydania 2017
  Stron 688
   

  Komentarz do ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.). Komentarz do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, często określany mianem ustawy środowiskowej, uwzględnia najnowszy dorobek orzecznictwa, literatury oraz praktyki jaki powstał od momentu jej uchwalenia w 2008 r. Komentarz zawiera zmiany, które weszły w życie 6.5.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 820). W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące m.in.:

  - zakresu, definicji i zasad ogólnych ustawy;
  - odmowy udostępniania informacji;
  - udziału społeczeństwa w ochronie środowiska, podejmowaniu decyzji i opracowywaniu dokumentów;
  - uprawnienia organizacji ekologicznych;
  - strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
  - oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000;
  - postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko;
  - Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
  - administracyjnych kar pieniężnych.

  Komentarz jest pracą zbiorową zespołu autorów obejmującego sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, praktykujących prawników, przedstawicieli środowiska akademickiego.

  Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz skierowany jest do adwokatów, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, sędziów, studentów, a także urzędników.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz