Uzdrowiska w systemie ochrony zdrowia

 • Uzdrowiska w systemie ochrony zdrowia

  Paszkowska Małgorzata

  Difin


  Cena 58.14 zł.

  Isbn 9788380853737
  Rok wydania 2017
  Stron 338
   

  Książka ma charakter interdyscyplinarny i przedstawia w sposób kompleksowy rozwój, podstawy prawne oraz aspekty organizacyjne, a także ekonomiczne funkcjonowania uzdrowisk i lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce. Jest to jedyna monografia na temat lecznictwa uzdrowiskowego w aspekcie organizacyjno-prawnym, a także przedstawiająca jego miejsce w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Ponadto zawiera ona opis 16 popularnych uzdrowisk. Posługując się przystępnym językiem i w przejrzystej formie, autorka wskazuje m.in.:
  - w jaki sposób uzyskać status uzdrowiska i obszaru ochrony uzdrowiskowej,
  - jakie są prawa i obowiązki gmin uzdrowiskowych,
  - jakie obowiązują wymogi dla zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i w jaki sposób je założyć,
  - jakie są prawa pacjenta w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego,
  - jakie są ustawowe standardy wykonywania zawodów medycznych w uzdrowisku,
  - jakie są zasady kierowania pacjentów na leczenie uzdrowiskowe,
  - jaki jest zakres świadczeń gwarantowanych dla pacjentów w uzdrowisku,
  - w jaki sposób zawierać i realizować umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego,
  - jakie są możliwe źródła finansowania zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Książka adresowana jest przede wszystkim do zarządzających oraz pracowników uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych oraz organów nadzoru, a także do płatników lecznictwa uzdrowiskowego (w tym NFZ, kuracjuszy). Publikacja może być szczególnie przydatna dla lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w zakresie balneologii i medycyny fizykalnej oraz rehabilitacji medycznej, w jaki sposób również dla studentów fizjoterapii i zdrowia publicznego.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Uzdrowiska w systemie ochrony zdrowia