VAT w transakcjach międzynarodowych WNT, WDT, import, eksport – towarów i usług

 • VAT w transakcjach międzynarodowych

  Dorota Baczewska Golińska

  Wydawnictwo ODDK


  Cena 131.09 zł.

  Isbn 9788378043560
  Rok wydania 2017
  Stron 232
   

  Dzisiejszy model opodatkowania VAT międzynarodowych dostaw towarów i świadczenia usług jest wynikiem zaimplementowania przez Polskę przepisów Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347/1 z 11.12.2006, z późn. zm.). W publikacji przedstawiono zagadnienia związane z opodatkowaniem transakcji międzynarodowych – WDT, WNT, importu, eksportu towarów oraz usług – m.in.:
  - czynności opodatkowane VAT,
  - procedura rejestracji podatników,
  - moment powstawania obowiązku podatkowego,
  - wymogi dotyczące faktur,
  - zasady ustalania miejsca świadczenia usług oraz dostawy towarów,
  - szczególne zasady dotyczące sprzedaży wysyłkowej,
  - transakcje łańcuchowe i trójstronne,
  - zasady stosowania stawki 0%,
  - zwolnienia z VAT,
  - zasady wykazywania transakcji w deklaracji VAT, informacji podsumowującej oraz inne obowiązki sprawozdawcze.

  Przywołane przez autorkę bogate orzecznictwo, zarówno polskich sądów, jak i Trybunału Sprawiedliwości UE, oraz szereg przykładów pozwala lepiej zrozumieć zawiłe kwestie.
  Książka uwzględnia duże zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024) oraz zmiany wynikające z ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948 z późn. zm.).
  Księgarnia Ekonomiczna poleca VAT w transakcjach międzynarodowych WNT, WDT, import, eksport – towarów i usług