Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego

 • Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego

  Dawid Korczyński, Piotr Jóźwiak, Piotr Herbowski

  C.H. Beck


  Cena 102.59 zł.

  Isbn 9788325589486
  Rok wydania 2017
  Stron 194
   

  Publikacja zawiera referaty wygłoszone podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego, która odbyła się 19.11.2015 r. na poznańskim Wydziale Zamiejscowym SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. W książce omówiono zagadnienia z zakresu zarówno materialnego, w jaki sposób i procesowego prawa karnego skarbowego. Znalazły się w niej zagadnienia zarówno o znaczeniu systemowym, w jaki sposób i bardziej szczegółowe. Publikacja skierowana jest do przedstawicieli nauki prawa i praktyków. Krąg jej adresatów wydaje się dość szeroki, gdyż powinna zainteresować sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, pracowników organów podatkowych, funkcjonariuszy organów ścigania. Potrzeby tych właśnie środowisk były brane pod uwagę w trakcie wyboru tematu Konferencji. W ocenie autorów ma ona szczególne znaczenie w czasie projektowanych zmian dotyczących modelu odpowiedzialności za przestępstwa podatkowe. Recenzowana publikacja nie jest dedykowana wyłącznie teoretykom dyscypliny, jaką jest prawo karne skarbowe. W poszczególnych tekstach uwidacznia się doświadczenie praktycznej znajomości tej dziedziny. Ta cecha sprawia, że krąg adresatów przedmiotowej publikacji wykracza poza grono naukowców i teoretyków prawa karnego skarbowego. Optymalne połączenie zakłada współudział wątków teoretycznych i empiryczno-praktycznych. Opracowanie pt. Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego z powodzeniem łączy obie te sfery, zachowując cechy wartościowej i oczekiwanej publikacji naukowej. prof. UW dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka MONOGRAFIE PRAWNICZE
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego