Wolters Kluwer wydawnictwo-księgarnia

 • Nowe Prawo wodne Wprowadzenie do nauk prawnych Leksykon tematyczny Polskie prawo konstytucyjne zarys wykładu Prawo autorskie i prawa pokrewne
   
 • RODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Komentarz

  RODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Komentarz

  Lubacz Dominik, Bielak Jomaa Edyta, Magdalena Kuba, Witold Chomiczewski, Joanna Łuczak, Michał Czerniawski, Urszula Góral, Piotr Drobek, Paweł Makowski, Katarzyna Witkowska Nowakowska, Natalia Zawadzka

  Wydanie 2017
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wolters Kluwer W komentarzu do RODO znajdziesz odpowiedzi, jak przygotować się do największych od wielu lat, rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Zmienione regulacje będą obowiązywać wszystkich uczestników obrotu gospodarczego oraz inne podmioty, takie j ...

 • Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

  Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

  Bielak Jomaa Edyta, Góral Urszula

  Wydanie 2017
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wolters Kluwer W publikacji zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia dotyczące szeroko rozumianych aspektów proceduralnych związanych z wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. Autorzy analizują zmiany w polskim ustawodawstwie wynikające z wejścia w życie tego rozporządzenia, dotyczące m.in.:- zas ...

 • Nowe Prawo wodne

  Nowe Prawo wodne

  Ewa Piętowska, Lucyna Osuch Chacińska, Agnieszka Cybulska, Piotr Ćwiek, Marta Stachowska, Michał Wyszogrodzki

  Wydanie 2017
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wolters Kluwer Nowa ustawa z 20.07.2017 r. - Prawo wodne zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z 2011 r. o tym samym tytule. Ustawa dokonuje zmiany systemu zarządzania zasobami wodnymi, przewidując zastąpienie dotychczasowych organów właściwych w sprawach gospodarki wodnej jednym podmiotem, jakim ma być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Pod ...

 • Zasady inwentaryzacji Teoria i dobre praktyki

  Zasady inwentaryzacji Teoria i dobre praktyki

  Gos Waldemar, Kiziukiewicz Teresa, Mućko Przemysław, Hońko Stanisław

  Wydanie 2017
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wolters Kluwer W publikacji kompleksowo omówiono zasady przeprowadzania inwentaryzacji przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe i ewidencje podatkowe. Ponadto wskazano obowiązki wynikające z przepisów oraz podkreślono rolę inwentaryzacji jako narzędzia kontroli przydatnego w zarządzaniu. W książce zawarto również przykłady obliczeń, schematy i ...

 • Wprowadzenie do nauk prawnych Leksykon tematyczny

  Wprowadzenie do nauk prawnych Leksykon tematyczny

  Bator Andrzej, Gromski Włodzimierz, Kaźmierczyk Stanisław, Kozak Artur, Pulka Zbigniew

  Wydanie 2016
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wolters Kluwer Opracowanie jest podręcznikiem akademickim przeznaczonym przede wszystkim dla studentów kierunków prawniczych i administracyjnych, pomyślanym jako pomoc dydaktyczna uzupełniająca wykład ze wstępu do prawoznawstwa oraz teorii i filozofii prawa. Również praktyka prawnicza, poszukująca uzasadnień dla trudniejszych przypadków orzeczniczych ...

 • Polskie prawo konstytucyjne zarys wykładu

  Polskie prawo konstytucyjne zarys wykładu

  Garlicki Leszek

  Wydanie 2017
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wolters Kluwer Podręcznik do prawa konstytucyjnego, doskonale znanego studentom i pracownikom naukowym szkół wyższych. W opracowaniu zostały przedstawione wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego, wsparte orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i innych sądów. Autor analizuje w nim obecny etap przemian polskiego porządku prawnego, w ...

 • Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym

  Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym

  Świecki Dariusz

  Wydanie 2017
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wolters Kluwer Publikacja omawia problematykę podstawowego środka odwoławczego przysługującego stronom od wyroków sądu pierwszej instancji. W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z zasadami zaskarżenia wyroku - począwszy od otwarcia drogi do wniesienia apelacji, a skończywszy na jej rozpoznaniu. Autor omawia ustawowo określone wymagania doty ...

 • Zamówienia publiczne na usługi społeczne w praktyce

  Zamówienia publiczne na usługi społeczne w praktyce

  Treścińska Iwona, Falkowska Magdalena, Osiecka Anna

  Wydanie 2017
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wolters Kluwer Katalog usług społecznych, wprowadzonych nowelizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych, obejmuje m.in.: usługi edukacyjne, zdrowotne, prawnicze, hotelarskie, restauracyjne, pocztowe i ochroniarskie. Zmienione przepisy znacznie odformalizowały postępowanie w zakresie usług społecznych, co spowodowało dużą dowolność po stronie zamawi ...