Wolters Kluwer wydawnictwo-księgarnia

 • Rachunkowość finansowa przedsiębiorstwa Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego Działania antyterrorystyczne Komentarz
   
 • Rachunkowość finansowa przedsiębiorstwa

  Rachunkowość finansowa przedsiębiorstwa

  Hass Symotiuk Maria

  Wydanie 2018
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wolters Kluwer Publikacja stanowi kompendium wiedzy o systemie informacyjnym rachunkowości finansowej przedsiębiorstw: od zaprojektowania tego systemu począwszy poprzez sprawne jego funkcjonowanie aż do likwidacji lub upadłości firmy. Treść książki została ujęta w czterech częściach, które harmonijnie łączą problemy ogólne z praktycznymi wystę ...

 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

  Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

  Borkowski Janusz, Adamiak Barbara

  Wydanie 2017
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wolters Kluwer W podręczniku zostały omówione koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. W 15. wydaniu zostały omówione zmiany wprowadzone przez tzw. wielką nowelizację Kodeksu postępowania adm ...

 • Niezawisłość sędziowska i jej gwarancje w procesie cywilnym

  Niezawisłość sędziowska i jej gwarancje w procesie cywilnym

  Łazarska Aneta

  Wydanie 2018
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wolters Kluwer Książka - jako pierwsza na naszym rynku wydawniczym - zawiera wszechstronną analizę niezawisłości sędziowskiej w różnych kontekstach ustrojowych i przedstawia współczesne zagrożenia dla jej gwarancji. Poruszona problematyka zyskała znacząco na aktualności w świetle ostatnich wydarzeń, związanych z odmową odebrania przez prezydent ...

 • Procedura budżetowa we współczesnym prawie konstytucyjnym

  Procedura budżetowa we współczesnym prawie konstytucyjnym

  Kuca Grzegorz

  Wydanie 2018
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wolters Kluwer Głównym celem podjętych w publikacji analiz jest odpowiedź na pytanie, czy zakres i sposób unormowania procedury budżetowej w konstytucjach państw UE zapewnia w wystarczającym stopniu optymalne warunki formalne do jej przeprowadzenia. Analizując to zagadnienie, autor szczegółowo wyjaśnia: - w jaki sposób należy rozumieć pojęcie proc ...

 • Szkoła uczenia się

  Szkoła uczenia się

  Kordziński Jarosław

  Wydanie 2018
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wolters Kluwer Szkoła stoi na progu istotnych zmian, których głównym powodem są m.in. nowe oczekiwania uczniów sygnalizujących potrzebę zrozumienia celowości podejmowanych działań, szacunku dla ich autonomii i traktowania w jaki sposób partnerów w pracy nad ich osobistym rozwojem. Uczniowie wolą - i potrafią - brać odpowiedzialność za własny ro ...

 • Ustawa o grach hazardowych Komentarz

  Ustawa o grach hazardowych Komentarz

  Babiarz Stefan, Aromiński Konrad

  Wydanie 2018
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wolters Kluwer Przepisy o grach hazardowych zawierają jednocześnie instytucje prawne właściwe prawu administracyjnemu, prawu finansowemu, publicznemu prawu gospodarczemu czy prawu karnemu. W wielu przypadkach ustawa o grach hazardowych z 2009 r. (wielokrotnie nowelizowana) zawiera postanowienia o charakterze blankietowym, które są wypełniane licznymi przep ...

 • Prawo zamówień publicznych w praktyce

  Prawo zamówień publicznych w praktyce

  Andała Sępkowska Justyna, Bereszko Wojciech

  Wydanie 2018
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wolters Kluwer Książka do prawa zamówień publicznych stanowi funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej. Książka jest kluczem do prawidłowego stosowania regulacji ustawowych, pomaga je zrozumieć, obrazuje prawdziwe problemy, z jakimi borykają się zarówno zamawiający, jak i wykonawcy. Zawiera wytyczne ...

 • Wynagrodzenia pracowników samorządowych 2018

  Wynagrodzenia pracowników samorządowych 2018

  Lewandowski Tomasz, Lewandowska Kamila

  Wydanie 2018
  Księgarnia Ekonomiczna książka wydawnictwa Wolters Kluwer W książce o wynagrodzeniach na 2018 rok zostały omówione zasady wynagradzania pracowników samorządów. Szczególną uwagę poświęcono składnikom wynagrodzenia, odprawom, odszkodowaniom i wynagrodzeniu za pracę wadliwą, a także wynagrodzeniu za czas niewykonywania pracy, z uwzględnieniem wynagrodzenia za urlop i za czas niezdolności do ...