Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej

 • Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej

  Mazur Grzegorz

  Difin


  Cena 43.12 zł.

  Isbn 9788380854611
  Rok wydania 2017
  Stron 244
   

  Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie ewolucji, aktualnego znaczenia i zakresu działań podejmowanych w ramach wspólnej polityki handlowej na tle przeobrażeń, jakie zachodzą wewnątrz unijnej gospodarki, w jaki sposób również w jej otoczeniu zewnętrznym. Istotną wartością publikacji jest aktualność omawianych zagadnień oraz przedstawienie ich w szerokim kontekście zmian zachodzących na wszystkich płaszczyznach kształtowania wspólnej polityki handlowej, tj. na forum Światowej Organizacji Handlu, w jaki sposób również w działaniach podejmowanych przez UE. Książka jest adresowana głównie do studentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych oraz pracowników administracji państwowej zainteresowanych aktualizacją i poszerzeniem wiedzy w zakresie wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej i kształtowania gospodarczo-handlowych relacji UE z państwami trzecimi.
  Księgarnia Ekonomiczna poleca Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej